فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

هر کسی که با حاکمیت نظام مستقل مردمی دینی مخالف است دشمن است

تاریخ: 19/10/1379
دشمن کیست هر کسی که با حاکمیت نظام مستقل مردمی دینی مخالف است دشمن است. طمع ورزان غارتگران سودجویان زراندوزان زورگویان وابستگان مایلین به فساد و کسانی که از حاکمیت فرهنگ دینی زیان شخصی می بینند دشمنند.

خصوصیت ابرقدرت این است که به مردم دنیا تفهیم بکند که هیچ کس در مقابل او تاب ایستادگی و مقاومت ندارد

تاریخ: 19/11/1368
این مجموعه یی که امروز با هم کار می کنند، حاضر نیستند ببینند و بپذیرند یا بشنوند که دولت و ملتی وجود دارد که می خواهد از کمند قدرت آنها رها زندگی کند. برای آنها، استقلال یک ملت مثل یک دشنام می ماند، به همین خاطر حاضر نیستند تحمل کنند. اگر ملتی گفت شما در کار ما دخالت نکنید، مثل این است که به آنها دشنام داده اند!
خصوصیت ابرقدرت این است که به مردم دنیا تفهیم بکند که هیچ کس در مقابل او تاب ایستادگی و مقاومت ندارد. یک وقت چند سال پیش از این گفتم که ابرقدرتها، بیش از آنچه که با پول و سلاحشان زندگی بکنند و قدرت نشان بدهند و حکومت بکنند، با هیبتشان زندگی می کنند و فرمان می رانند و حکومت می کنند.
برادران! همه اینها به من و شما می آموزد که نظام اسلامی را با شوق و امید بیشتری تقویت کنیم و در راه هدفهایش پیش برویم. هر کسی هر جا ایستاده، آن جا را محکم و با امانت و دقت حفظ کند.

دشمن اصلی، در مقابل نظام جمهوری اسلامی و ملت ایران، صهیونیستها هستند

تاریخ: 30/8/75
برای کشوری که آماج این همه حمله خصمانه و خباثت آمیز دشمنان است، جز بسیج نیروهای مردمی، هیچ راه علاجی وجود ندارد. اگر بسیج نیروهای مردم نمی بود و امام بزرگوار، از نیروی ایمان و عشق مردم، در سازماندهی این عناصر مومن و نورانی در سراسر کشور - قوام مختلف و مرزداران و عشایر و جوانان و دانشگاهیان و روحانیون و دانش آموزان و پیرمردان و زنان و دختران جوان و سایر اقشار ملت - استفاده نمی کرد و این انبوه عظیم نیروی فعال را به وجود نمی آورد، بدون شک جمهوری اسلامی نمی توانست، در مقابل این همه توطئه و خباثت و دشمنی و سنگ اندازی، مقاومت کند.
... دشمن اصلی، در مقابل نظام جمهوری اسلامی و ملت ایران، اولا صهیونیستها هستند که می دانند از نظر ملت ایران، رژیم غاصب آنها در فلسطین، یک رژیم غیرمقبول و شناخته نشده و غیر رسمی و رو به اضمحلال است. بیشتر دشمنیها هم، از طرف آنهاست. سرمایه داران صهیونیست، در اطراف دنیا، مخصوصا در آمریکا و اروپا، مشغول فعالیتند. رادیوها، روزنامه ها، وسایل ارتباط جمعی و بسیاری از امکانات، در اختیار آنهاست و علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی و ملت ایران، فعالیت می کنند. دشمن دیگر هم، رژیم آمریکاست که در واقع، روی دیگر این سکه است. آن دشمنی هم، به خاطر این است که پایگاه عظیم اقتصادی و سیاسی و نظامی آمریکا در ایران - که آن را پیش بینی کرده و ترتیب داده بود - از دستش رفته است.