فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

در باب ورزش، به فدراسیونها، سازمان تربیت بدنی و هر ورزشکاری، توصیه می کنم که جنبه های معنوی را رعایت کنید

تاریخ: 30/10/1381
اینکه من در باب ورزش هم به فدراسیونها، هم به خود سازمان تربیت بدنی و هم به هر ورزشکاری که به مناسبتی می بینیم، توصیه می کنم که جنبه های معنوی را رعایت کنید، فقط به خاطر مقدس مآبی خشک و خالی نیست بلکه به خاطر این است که پشت سر این اعتقاد و دلبستگی به ارزشهای معنوی یک امتیاز و درخشندگی وجود دارد. این پایبندی به چیزی است که دل انسان را شاد می کند، به انسان امید می دهد و وظیفه آدم را - که تقرب به خداست - در همه میدانها، حتی در میدان ورزش حفظ می کند.

در محیط ورزش، سعی نشده فضای فرهنگی اسلامی و سالمی حاکم باشد. محیط ورزشی ما، باید محیط عفیفی باشد

تاریخ: 7/2/1377
جامعه ایرانی اقتضایی دارد، استعدادی دارد. کدام ورزشها باید مورد توجه قرار بگیرد و با چه روحیه و پیگیری یی؟. در همین خصوص، من یکی، دو سال پیش، با ورزشکاران و مسئولان ورزش کشور مفصل صحبت کردم. من عقیده ام بر این است که اگر ما در این بخش سرمایه گذاری کنیم، و درست فکر کنیم و تدبیر نماییم، بلاشک در میدانهای ورزشی دنیا همان اتفاقی خواهد افتاد که در جنگ به وسیله بسیجیها و سازمانهای نظامی ما - که از همه تجهیزات مدرن دنیا تقریبا منقطع بودند - اتفاق افتاد. دیدید که در جنگ چه کردند و چه افتخاری آفریدند. همین الان در ورزش والیبال جانبازان و معلولان، همین اتفاق افتاده است و این برادران مرتب دارند افتخار می آفرینند.
... ما در همه میادین ورزشی می توانیم این گونه باشیم. هیچ دلیلی ندارد که ما در فوتبال، یا در والیبال، یا در اسب سواری، یا در بعضی از ورزشهای سنتی خودمان - مثل چوگان - یا در ورزشهای انفرادی رزمی ، یا در شنا، نتوانیم به مصاف ورزشکاران برجسته دنیا برویم. علت این که این وضعیت نابسامان فعلی وجود دارد، آن است که بر روی تربیت و پیشرفت و استفاده از تکنیک، برنامه ریزی نشده است، این یک اشکال است.
اشکال دوم - که آن هم به این اشکال کاملا مرتبط است - کمبود فضای معنوی و فرهنگی در ورزش است. یعنی در محیط ورزش، سعی نشده فضای فرهنگی اسلامی و سالمی حاکم باشد. نه این که ورزشکاران ما آدمهای خوبی نیستند، نخیر، آدمهای بسیار خوب و مومن و متقی و پرهیزکار در میانشان هست، منتهی فراتر از این باید باشد. محیط ورزشی ما، باید محیط عفیفی باشد. عفت، معنای خیلی عجیب و وسیعی دارد. سلامت نفس یک انسان، در هرجایی خودش را نشان می دهد. محیط ورزش، باید محیط عفیف باشد. در آن بایستی هرزگی، شلختگی و هر چیز غیر عفیفانه مشاهده نشود. ما باید این فضا را در محیط ورزشمان به وجود بیاوریم، و اگر این باشد، در دنیا خواهد درخشید و ورزش ما ستاره خواهد شد. شما ببیند، الان همین فیلمهای ما که به جشنواره های جهانی می رود، آن نقطه یی که این فیلمها برای داوران و تماشاچیان بیشتر جذاب است، عفتی است که در فیلمهای فارسی فعلا هست. حالا بعضی از کارگردانان و فیلمسازان به طور طبیعی دنبال آنند، بعضی هم عفت به آنها تحمیل می شود، ناچارند که زن و مرد و روابط خانوادگی را آن طوری که فعلا فضای جمهوری اسلامی می پسندد، پدید بیاورند، همین است که در دنیا گل می کند. برخلاف تصور خیلیها، دنیا از این بی بندوباری و ولنگاری و هرزه گری خوشش نمی آید، خسته شده است. این حالت عفت و نجابت و سلامت و حیا و این چیزی که طبیعی ایرانیها هم هست، اسلام هم همین را توصیه کرده است. این را ما هم باید در محیط ورزش و در محیطهای دیگر حاکم کنیم. این، فضای معنوی فرهنگی ورزش خواهد شد، همان چیزی خواهد شد که شما می گویید برای رفتن به مصاف تهاجم فرهنگی، بایستی متمسک به فرهنگ خودی بشویم، کاملا درست است.بنابراین، اگر در عالم ورزش، مسئولان ورزش به این دو کار بپردازند - یعنی از یک طرف، رسیدن علمی، برنامه ریزی دقیق برای ورزش از همه جهت، گزینش، تکنیک، کار، تربیت، تمرین، و از طرف دیگر، رسیدن به فضای فرهنگی ورزش - من خیال می کنم که محیط ورزشی ما پیش خواهد رفت و خیلی هم خوب خواهد شد.

فصل سی و دوم : دشمن

عناوین :
ضرورت تلاش مضاعف در مقابل دشمنان
مواظب دشمن های درونی باشید
دشمن کیست
خصوصیت ابرقدرت
صهیونیستها دشمن اصلی ملت ایران
فساد شخصی و اخلاقی بزرگترین دشمن
غفلت نکردن از شناخت هدفهای دشمن
ایجاد اختلاف در راس حاکمیت نظام هدف مهم دشمن
استکبار ، در هر زمان به شکلی در صدد فاجعه آفرینی است
دشمن و روحیه ایمان مردم
مقابله با تفرقه افکنی دشمنان اسلام
می خواهند ملتهای مسلمان رابترسانند
دشمن و اخلاق جوانها
دشمن و سازندگی کشور
دشمن حرف آخر را اول نمی زند
تبلیغات، مهمترین شگرد دشمنی استکبار
راههای مختلف توطئه استعمار
میکروب دنیا طلبی و اشتغال به مال و زینت دنیا
ورود دشمن از راه های فرهنگی
سایت های تهاجمی علیه اسلام
دشمن کوشش و پارسائی جوانان
نباید از خطرات بیرونی غفلت کرد
غفلت بزرگترین عذاب خدا بر یک ملت
اگر غفلت کردیم، دشمن ما را دور خواهد زد
رابطه تشدید فشار دشمن و کرنش بیشتر در برابر او
خط و مشی استعمارگران جهت سلطه بر کشورهای دیگر
دشمن سعی می کند رخنه ایجاد کند
دشمنان و عقب نشینی از مواضع
تبلیغ نا کارآمدی نظام توسط دشمن
دشمن و خروج مردم از صحنه
مبارزه ی با سلطه یکی از وظایف دولت اسلامی است
سیاستمدارها مثل دیوار نازک هستند