فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

من ورزش را برای جوانان لازم می دانم، برای غیر جوانان - میانسالان و پیرمردان و پیرزنان - هم واجب می دانم

تاریخ: 13/11/1377
من ورزش را برای عموم مردم لازم می دانم. من ورزش را برای جوانان لازم می دانم، برای غیرجوانان - میانسالان و پیرمردان و پیرزنان - هم واجب می دانم. بنابراین، اگر ورزش برای جوانان لازم است، برای ماها واجب است، چون برای افراد میانسال، مساله مرگ و زندگی است. یعنی اگر ورزش بکنند، زندگی سالمی خواهند داشت و خواهند گذراند، و اگر ورزش نکنند، دچار بیماری و افسردگی خواهند شد. البته ورزش برای جوانان هم لازم است، چون آنها هم اگر به ورزش روی بیاورند، سلامت و نشاط و شادابی و زیبایی خواهند داشت. بنابراین، من برای عموم مردم - از زن و مرد - ورزش متناسب با خودشان را لازم می دانم.
این ورزش، لزوما به معنای ورزشهای قهرمانی و شرکت در مسابقات نیست. بعضی خیال می کنند که ورزشکار بودن، یعنی این که حتما در مسابقات شرکت کنند. اگر می گوییم زنان ورزش کنند، یعنی حتما باید در مسابقات شرکت کنند، نه، ورزش بکنند، مثل این که غذا می خورند، مثال این که کارهای روزانه شان را انجام می دهند، مثل این که درس می خوانند، ورزش باید یکی از برنامه های حتمی زندگیشان باشد.
از طرف دیگر، من اعتقاد دارم که ورزش قهرمانی هم لازم است. اگر ورزش قهرمانی نباشد، این ورزش همگانی اصلا تحقق پیدا نخواهد کرد. همیشه بایستی یک قله داشته باشیم، تا در دامنه ها افراد زیادی حرکت کنند، لذا ورزش قهرمانی به این دلیل واجب و لازم است. البته ورزش قهرمانی و شرکت در میدانهای بین المللی، منافع دیگری هم دارد و آن، سربلندی و اشتهار ملت است.
چندی پیش، مسئولان ورزشی کشور و عده یی از ورزشکاران این جا بودند. به آنها گفتم من اعتقادم این است که ایران نباید در میدانهای بین المللی ورزشی، جزو آن رده های آخر باشد، باید یکی از سه کشور اول در مجموعه ورزشهای جهانی باشد.
نمی گویم حتما اول یا دوم باشد، نه، طبعا در صدر باید قرار بگیرد، علتش این است که ما سابقه زیاد ورزشی داریم، ما جوانان سالمی داریم، ما آب و هواهای مناسب رشد بدنی داریم، انسانهای با استعدادی داریم و باید در دنیا ما پیشرفت داشته باشیم.
البته ورزشهای بومی ما، ورزشهایی که مربوط به سابقه و فرهنگ گذشته ماست، متاسفانه مهجور است و دست خود ما نیست. خیلی از ورزشها در کشور ما مهجور است و من در آن دیدار از آنها اسم آوردم، چوگان که جزو ورزشهای قدیمی ماست، بعضی از این ورزشهای زورخانه یی، ورزشهای خیلی خوبی است، اینها می تواند در دنیا مطرح بشود. اصلا ما می توانیم ورزشهایی را در دنیا ابداع بکنیم. یک روز فوتبال در دنیا نبود، اما آن را بوجود آوردند. یک روز بسکتبال در دنیا نبود، اما آن را به وجود آوردند، بنابراین چرا ورزشکاران ایرانی و صاحب نظران ایرانی در ورزش، نوآوری نکنند الان صحبت نوآوری بود، یکی از میدانهای نوآوری، ورزش است. نوآوری کنند، کارهای جدید بکنند، هم در مسائل ورزشی، هم در خود ورزش.
در ورزش همگانی هم باید گامهای اساسی برداریم. چون این صحبتها را جوانان و عموم مردم خواهند شنید، من واقعا همه را به ورزش سفارش می کنم. بنده گاهی صبحها به این ارتفاعات شمال تهران می روم، از این که بعضی وقتها می بینم آن جا خلوت است، واقعا غصه ام می شود. گاهی اوقات هم اتفاق می افتد که جمعه ها وقت شلوغی می روم و می بینم که جمعیت زیاد است، خوشحال می شوم.

چندین رشته ورزشی مناسب را که از نظر منطق و فرهنگ ما معنا و مضمون دارد، انتخاب و روی آن سرمایه گذاری کنید

تاریخ: 15/6/76
اگر می خواهید ورزش، عمومی و همگانی شود، باید ورزش قهرمانی را هم تقویت کنید، باید مردم از میان خودشان الگوها را پیدا کنند، رشته های مناسب ورزشی را باید تقویت کنید.
... من به مسئولین ورزشی توصیه کردم، باز هم توصیه می کنم که چندین رشته ورزشی مناسب را که از نظر منطق و فرهنگ ما معنا و مضمون دارد، انتخاب کنید و روی آن سرمایه گذاری کنید - منظورم فقط سرمایه گذاری مادی نیست، سرمایه گذاری معنوی - یعنی همت و مدیریت به خرج بدهید، تلاش لازم و گزینشهای خوب را بکنید، تا جوانان ما میدان پیدا کنند و در این رشته های ورزشی، در دنیا سرآمد بشوند.
بعضی از این ورزشها، ورزشهای اصالتا ایرانی است، که از تاریخ ما برای ما به یادگار مانده است - مثل سوارکاری، چوگان بازی، یا بعضی از همین شاخه های ورزش باستانی - بعضی هم ورزشهایی است که از دیگران آموختیم، ولی آنها را می پسندیم - مثل این ورزشهای دسته جمعی، یا ورزشهای رزمی - اینها را گزینش کنند، روی اینها برنامه ریزی و همت کنند.

ورزشهای بومیمان را علمی کنید. ما خیلی ورزشهای بومی داریم، مثلا چوگان مال ماست که رها کردیم و دیگران گرفتند

تاریخ: 30/10/1381
امروز بسیاری از رشته های ورزشی در دنیا علمی است. من حتی یک وقت سفارش کردم و گفتم که ورزشهای بومیمان را علمی کنید. ما خیلی ورزشهای بومی داریم، مثلا چوگان مال ماست که رها کردیم و دیگران گرفتند، یا بعضی از این ورزشهای کشتی، ورزشهای بومی ماست. ما می توانیم اینها را قانونمند و علمی کنیم و با نظام و ضابطه، جوانهایی را که به این رشته ورزشی شوق دارند، پیش ببریم. تواناییهای انسان بسیار زیاد است. ما می توانیم ورزش اختراع کنیم.