فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

توسعه سیاسی و توسعه فرهنگی را معلم پایه گذاری می کند

تاریخ: 15/2/1378
توسعه سیاسی و توسعه فرهنگی یعنی چه توسعه فرهنگی و سیاسی این است که انسانها در جامعه احساس کنند که می توانند درست بیندیشند، درست بفهمند و درست فرا بگیرند. اگر کشوری بتواند خود را به این جا برساند، توطئه ها و گمراه گریها در آن اثر نمی کند. این چیز خوبی است، اما این با جنجال و غوغا و های و هوی و روزنامه بازی و امثال اینها درست نمی شود، به دست معلم درست می شود.
... توسعه سیاسی و توسعه فرهنگی را معلم پایه گذاری می کند. شما هستید که در داخل مدارس خودتان، این کودک را از هفت سالگی تحویل می گیرید و در هجده، نوزده سالگی تحویل دانشگاه می دهید. اساسی ترین و مهمترین دوران عمر این کودک، با شما معلمان است، باید کشور و جامعه روی این مساله حساب کنند. معلم، یعنی آن کسی که می تواند خصوصیات اخلاقی خوب را در بچه پرورش بدهد، معلومات خوب را به کودک بیاموزد، فکر کردن را به کودک بیاموزد، استقلال رای را به کودک بیاموزد، ایستادگی در مقابل باطل و مجاهدت در راه حق را به کودک تعلیم بدهد.
... عزیزان من! معلمان و معلمات عزیز! شماها در سر کلاس، نه فقط درسی که می دهید، بلکه نگاهی که می کنید، اشاره یی که می کنید، لبخندی که می زنید، اخمی که می کنید، حرکتی که انجام می دهید، لباسی که می پوشید، برروی دانش آموز اثر می گذارد.
... ما به خودمان که مراجعه می کنیم، عمیقترین احساسات و عواطف و حالات خودمان را اگر ریشه یابی کنیم، در انتهای خط، یک معلم را مشاهده می کنیم. معلم است که ما را می تواند شجاع یا جبان، بخشنده یا بخیل، فداکار یا خودپرست، اهل علم و طالب علم و فهم و فرهنگ، یا منجمد و بسته و پایبند به تفکرات جامد بار بیاورد. معلم است که می تواند ما را متدین، با تقوا، پاکدامن، یا خدای ناکرده بی بندوبار بار بیاورد، معلم چنین نقشی دارد، این ارزش معلم است، این تاثیر معلم است، این گره گشایی معلم در مسائل عمده زندگی ما و نسل آینده ما و جامعه ما و کودکان ما و تاریخ آینده ماست.

فصل سی و یکم : ورزش

عناوین :
لزوم ورزش برای جوانان و وجوب آن برای بزرگترها
ضرورت سرمایه گذاری روی چند ورزشِ منطق بر فرهنگ خودی
ورزشهای بومیمان را علمی کنید
ضرورت رعایت موازین اسلامی در ورزش بانوان
معنویت را در ورزش تقویت کنید
لزوم ایجاد فضای فرهنگی اسلامی در ورزش

من ورزش را برای جوانان لازم می دانم، برای غیر جوانان - میانسالان و پیرمردان و پیرزنان - هم واجب می دانم

تاریخ: 13/11/1377
من ورزش را برای عموم مردم لازم می دانم. من ورزش را برای جوانان لازم می دانم، برای غیرجوانان - میانسالان و پیرمردان و پیرزنان - هم واجب می دانم. بنابراین، اگر ورزش برای جوانان لازم است، برای ماها واجب است، چون برای افراد میانسال، مساله مرگ و زندگی است. یعنی اگر ورزش بکنند، زندگی سالمی خواهند داشت و خواهند گذراند، و اگر ورزش نکنند، دچار بیماری و افسردگی خواهند شد. البته ورزش برای جوانان هم لازم است، چون آنها هم اگر به ورزش روی بیاورند، سلامت و نشاط و شادابی و زیبایی خواهند داشت. بنابراین، من برای عموم مردم - از زن و مرد - ورزش متناسب با خودشان را لازم می دانم.
این ورزش، لزوما به معنای ورزشهای قهرمانی و شرکت در مسابقات نیست. بعضی خیال می کنند که ورزشکار بودن، یعنی این که حتما در مسابقات شرکت کنند. اگر می گوییم زنان ورزش کنند، یعنی حتما باید در مسابقات شرکت کنند، نه، ورزش بکنند، مثل این که غذا می خورند، مثال این که کارهای روزانه شان را انجام می دهند، مثل این که درس می خوانند، ورزش باید یکی از برنامه های حتمی زندگیشان باشد.
از طرف دیگر، من اعتقاد دارم که ورزش قهرمانی هم لازم است. اگر ورزش قهرمانی نباشد، این ورزش همگانی اصلا تحقق پیدا نخواهد کرد. همیشه بایستی یک قله داشته باشیم، تا در دامنه ها افراد زیادی حرکت کنند، لذا ورزش قهرمانی به این دلیل واجب و لازم است. البته ورزش قهرمانی و شرکت در میدانهای بین المللی، منافع دیگری هم دارد و آن، سربلندی و اشتهار ملت است.
چندی پیش، مسئولان ورزشی کشور و عده یی از ورزشکاران این جا بودند. به آنها گفتم من اعتقادم این است که ایران نباید در میدانهای بین المللی ورزشی، جزو آن رده های آخر باشد، باید یکی از سه کشور اول در مجموعه ورزشهای جهانی باشد.
نمی گویم حتما اول یا دوم باشد، نه، طبعا در صدر باید قرار بگیرد، علتش این است که ما سابقه زیاد ورزشی داریم، ما جوانان سالمی داریم، ما آب و هواهای مناسب رشد بدنی داریم، انسانهای با استعدادی داریم و باید در دنیا ما پیشرفت داشته باشیم.
البته ورزشهای بومی ما، ورزشهایی که مربوط به سابقه و فرهنگ گذشته ماست، متاسفانه مهجور است و دست خود ما نیست. خیلی از ورزشها در کشور ما مهجور است و من در آن دیدار از آنها اسم آوردم، چوگان که جزو ورزشهای قدیمی ماست، بعضی از این ورزشهای زورخانه یی، ورزشهای خیلی خوبی است، اینها می تواند در دنیا مطرح بشود. اصلا ما می توانیم ورزشهایی را در دنیا ابداع بکنیم. یک روز فوتبال در دنیا نبود، اما آن را بوجود آوردند. یک روز بسکتبال در دنیا نبود، اما آن را به وجود آوردند، بنابراین چرا ورزشکاران ایرانی و صاحب نظران ایرانی در ورزش، نوآوری نکنند الان صحبت نوآوری بود، یکی از میدانهای نوآوری، ورزش است. نوآوری کنند، کارهای جدید بکنند، هم در مسائل ورزشی، هم در خود ورزش.
در ورزش همگانی هم باید گامهای اساسی برداریم. چون این صحبتها را جوانان و عموم مردم خواهند شنید، من واقعا همه را به ورزش سفارش می کنم. بنده گاهی صبحها به این ارتفاعات شمال تهران می روم، از این که بعضی وقتها می بینم آن جا خلوت است، واقعا غصه ام می شود. گاهی اوقات هم اتفاق می افتد که جمعه ها وقت شلوغی می روم و می بینم که جمعیت زیاد است، خوشحال می شوم.