فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

آنچه مهمتر از مساله معیشت است، قدرشناسی و ارزشگذاری است

تاریخ: 15/2/1378
معیشت، یک ضرورت است، اما همه چیز نیست. آنچه مهمتر از مساله معیشت است، قدرشناسی و ارزشگذاری است. باید مقام معلم در جامعه به گونه یی باشد که اگر از یک جوان بپرسند شما می خواهید در آینده چکاره بشوید، بگوید معلم. کارگر باید مقام و وضع و شرافتش طوری بشود که اگر به جوانی یا کودکی گفتند شما ارزش و منت کدام قشر را بیشتر می پذیرید، بگوید کارگر.

توسعه سیاسی و توسعه فرهنگی را معلم پایه گذاری می کند

تاریخ: 15/2/1378
توسعه سیاسی و توسعه فرهنگی یعنی چه توسعه فرهنگی و سیاسی این است که انسانها در جامعه احساس کنند که می توانند درست بیندیشند، درست بفهمند و درست فرا بگیرند. اگر کشوری بتواند خود را به این جا برساند، توطئه ها و گمراه گریها در آن اثر نمی کند. این چیز خوبی است، اما این با جنجال و غوغا و های و هوی و روزنامه بازی و امثال اینها درست نمی شود، به دست معلم درست می شود.
... توسعه سیاسی و توسعه فرهنگی را معلم پایه گذاری می کند. شما هستید که در داخل مدارس خودتان، این کودک را از هفت سالگی تحویل می گیرید و در هجده، نوزده سالگی تحویل دانشگاه می دهید. اساسی ترین و مهمترین دوران عمر این کودک، با شما معلمان است، باید کشور و جامعه روی این مساله حساب کنند. معلم، یعنی آن کسی که می تواند خصوصیات اخلاقی خوب را در بچه پرورش بدهد، معلومات خوب را به کودک بیاموزد، فکر کردن را به کودک بیاموزد، استقلال رای را به کودک بیاموزد، ایستادگی در مقابل باطل و مجاهدت در راه حق را به کودک تعلیم بدهد.
... عزیزان من! معلمان و معلمات عزیز! شماها در سر کلاس، نه فقط درسی که می دهید، بلکه نگاهی که می کنید، اشاره یی که می کنید، لبخندی که می زنید، اخمی که می کنید، حرکتی که انجام می دهید، لباسی که می پوشید، برروی دانش آموز اثر می گذارد.
... ما به خودمان که مراجعه می کنیم، عمیقترین احساسات و عواطف و حالات خودمان را اگر ریشه یابی کنیم، در انتهای خط، یک معلم را مشاهده می کنیم. معلم است که ما را می تواند شجاع یا جبان، بخشنده یا بخیل، فداکار یا خودپرست، اهل علم و طالب علم و فهم و فرهنگ، یا منجمد و بسته و پایبند به تفکرات جامد بار بیاورد. معلم است که می تواند ما را متدین، با تقوا، پاکدامن، یا خدای ناکرده بی بندوبار بار بیاورد، معلم چنین نقشی دارد، این ارزش معلم است، این تاثیر معلم است، این گره گشایی معلم در مسائل عمده زندگی ما و نسل آینده ما و جامعه ما و کودکان ما و تاریخ آینده ماست.

فصل سی و یکم : ورزش

عناوین :
لزوم ورزش برای جوانان و وجوب آن برای بزرگترها
ضرورت سرمایه گذاری روی چند ورزشِ منطق بر فرهنگ خودی
ورزشهای بومیمان را علمی کنید
ضرورت رعایت موازین اسلامی در ورزش بانوان
معنویت را در ورزش تقویت کنید
لزوم ایجاد فضای فرهنگی اسلامی در ورزش