فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

در محیط آموزش و پرورش باید کاری بشود که حتی یک استعداد، از میان این میلیونها نوجوان و جوان ایرانی هدر نرود

تاریخ: 10/2/1376
با توجه به این استعداد بالا، ما هم در زمینه مسایل کاری، باید کارگر ماهر داشته باشیم، باید ابتکار در مساله کار داشته باشیم، باید محیطهای کارگری ما مجموعه یی از نیروهای فعال و توانا و کاردان باشد، نه کارگری که نمی داند چه کار می کند. مسئولان بایستی زمینه ابتکار و خلاقیت را فراهم کنند و روز به روز پیش ببرند.
... در زمینه تعلیم و تربیت هم همین طور است. در محیط آموزش و پرورش باید کاری بشود که حتی یک استعداد، از میان این میلیونها نوجوان و جوان ایرانی هدر نرود. یعنی تا این حدی که تعلیمات متوسطه ماست - این دوازده سالی که درس می خوانند - هر کسی که درس می خواند، استعدادش هدر نرود. حالا بعد از آن ممکن است بعضی به دانشگاه بروند، بعضی به رشته های فنی بروند، عیبی هم ندارد و همه اش هم خوب است، اما در این مدت باید همه استعداد شکوفا بشود. باید کاری بکنند که این کار انجام بگیرد، والا روال عادی را حفظ کردن، یا پرداختن به کمیتها، کار اساسی مسئولان این دو بخش نیست. در زمینه کار،مثلا اشتغالها را تعدد و تنوع ببخشند و پیشرفت بدهند. این، توقع ما از مسئولان این دو بخش است. آنچه که ما در این زمینه ها سفارش می کنیم، فقط مربوط به این دو بخش هم نیست، مربوط به کل کشور است و فایده آن به کل کشور برمی گردد.

اگر جامعه ی آموزش و پرورش، فعال، پرنشاط،...پرانگیزه باشد، در سطح کشور تاثیر بنیانی خواهدگذاشت

تاریخ: 12/2/1384
هیچ تحولی - چه مثبت، چه منفی - در جامعه صورت نمی گیرد، مگر این که معلم و دستگاه تعلیم و تربیت در آن نقش اساسی دارد. اگر جامعه ی آموزش و پرورش، یک جامعه ی فعال، پرنشاط، متعهد، دارای احساس مسئوولیت، مبتکر،عالم و پرانگیزه باشد، در سطح کشور تاثیر بنیانی خواهد گذاشت.
... اگر می خواهیم نسلی به وجود بیاید که اعتمادبه نفس و انضباط اجتماعی داشته باشد. یک نسل مسئوولیت پذیر و باعرضه و باکفایت برای کارهای بزرگ، یک نسل دارای ابتکار، یک نسل مهربان و بدون احساس انتقام گیری در درون خانواده ی بزرگ جامعه، یک نسل فداکار، یک نسل پرکار، یک نسل کم اسراف و دور از اسراف. اگر می خواهیم فرهنگ عمومی جامعه به این سمت حرکت کند، راه و کلیدش آموزش و پرورش است. برای تربیت چنین نسلی، آموزش وپرورش باید مهیا و مناسب باشد.

آنچه مهمتر از مساله معیشت است، قدرشناسی و ارزشگذاری است

تاریخ: 15/2/1378
معیشت، یک ضرورت است، اما همه چیز نیست. آنچه مهمتر از مساله معیشت است، قدرشناسی و ارزشگذاری است. باید مقام معلم در جامعه به گونه یی باشد که اگر از یک جوان بپرسند شما می خواهید در آینده چکاره بشوید، بگوید معلم. کارگر باید مقام و وضع و شرافتش طوری بشود که اگر به جوانی یا کودکی گفتند شما ارزش و منت کدام قشر را بیشتر می پذیرید، بگوید کارگر.