فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

وصل کردن دانشگاه و صنعت کشور به یکدیگر هم صنعت کشور را جهش خواهد داد، هم سدی را که جلوی جوی آب علم کشور را گرفته یکباره برخواهد داشت

تاریخ: 1/1/1380
نکته یی که گفتم، وصل کردن دانشگاه و صنعت کشور به یکدیگر بود، که این کار جز در دفتر رئیس جمهوری، در جای دیگر امکانپذیر نیست و من خواهش می کنم که این کار را هر چه زودتر انجام دهید. البته وزارت علوم و وزارت صنایع، هر کدام نقش خود را خواهند داشت، اما این اتصال باید در دفتر رئیس جمهوری و زیر نظر شخص ایشان باشد. باید یک نفر مورد اعتماد و آشنای با علم و صنعت به دفتر رئیس جمهور بیاید و دانشگاه را به صنعت کشور وصل کند. این کار، هم صنعت کشور را جهش خواهد داد، هم سدی را که جلوی جوی آب علم کشور را گرفته - آزمایشگاه ندارند، کارگاه ندارند - یکباره برخواهد داشت و حرکت عظیمی به وجود خواهد آمد.

به کار فرهنگی به معنای واقعی کلمه اهتمام ورزید

تاریخ: 8/6/74
به کار فرهنگی به معنای واقعی کلمه اهتمام ورزید

فصل سی ام : آموزش و پرورش

عناوین :
لزوم توجه به اعتقاد و عمل اسلامی در آموزش و پرورش
لزوم بقاء بخش تربیت در آموزش و پرورش
بچه ها را متدین بار بیاورید
آموزش و پرورش، یک اتاق فکر احتیاج دارد
دوری گزیدن از روشهای غربی
ضرورت توجه به استعدادها
یک آموزش و پرورش فعال و با نشاط
قدرشناسی و ارزشگذاری
نقش معلم