فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

نه علم و نه فناوری، بدون وجود مراکز فعال تحقیقاتی، پیشرفتی نخواهد

تاریخ: 21/7/1384
اعتقاد راسخ بر این است که پیشرفت علمی و رشد علمی در راس همه ی کارهای اساسی برای پیشرفت کشور باشد. یعنی مهمترین زیرساخت کشور، زیرساخت انسانی است به وسیله ی علم. ما باید خود را از فقر علمی نجات دهیم. این مساله ی اول و اساسی ماست. تجربه ی بیست و چند سال گذشته بارها و بارها این را به ما نشان داده و برای ما اثبات کرده است.
... نه علم و نه فناوری، بدون وجود مراکز فعال تحقیقاتی، پیشرفتی نخواهدداشت. هم دانشگاه های ما، هم مراکز تحقیقاتی خارج از دانشگاه ها باید ان شاء الله مورد حمایت و توجه قرار بگیرند.

وصل کردن دانشگاه و صنعت کشور به یکدیگر هم صنعت کشور را جهش خواهد داد، هم سدی را که جلوی جوی آب علم کشور را گرفته یکباره برخواهد داشت

تاریخ: 1/1/1380
نکته یی که گفتم، وصل کردن دانشگاه و صنعت کشور به یکدیگر بود، که این کار جز در دفتر رئیس جمهوری، در جای دیگر امکانپذیر نیست و من خواهش می کنم که این کار را هر چه زودتر انجام دهید. البته وزارت علوم و وزارت صنایع، هر کدام نقش خود را خواهند داشت، اما این اتصال باید در دفتر رئیس جمهوری و زیر نظر شخص ایشان باشد. باید یک نفر مورد اعتماد و آشنای با علم و صنعت به دفتر رئیس جمهور بیاید و دانشگاه را به صنعت کشور وصل کند. این کار، هم صنعت کشور را جهش خواهد داد، هم سدی را که جلوی جوی آب علم کشور را گرفته - آزمایشگاه ندارند، کارگاه ندارند - یکباره برخواهد داشت و حرکت عظیمی به وجود خواهد آمد.

به کار فرهنگی به معنای واقعی کلمه اهتمام ورزید

تاریخ: 8/6/74
به کار فرهنگی به معنای واقعی کلمه اهتمام ورزید