فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

در دانشگاهها بایستی مراکز خاصی برای استعدادهای درخشان باشد

تاریخ: 19/7/1378
در دانشگاهها بایستی مراکز خاصی برای استعدادهای درخشان باشد. همچنان که ما برای استعدادهای درخشان دبیرستان درست کردیم، بخشی از دانشگاه، بخشی از مراکز تحقیقی، بخشی از بودجه یی که صرف این کارها می شود، باید برای این صرف شود که به ممتازان استعداد میدان بدهند، چون میدان دادن به آنها به نوبه خود کسانی دیگری را تشویق می کند، به میدان وارد می کند و دایره پیشرفت علمی را گسترش می دهد.
... آن کسی که استعداد درخشانی داشته، رفته تحصیلات عالی کرده و حالا به کشور برگشته، باید به او برسند، به او توجه کنند، راه را برای او باز کنند و وسیله تقویت دیگران را برای او فراهم بکنند، این جزو کارهایی است که باید آقایان عزیز بنشینند و برای این کار برنامه ریزی کنند. البته من شنیدم که دانشگاه صنعتی شریف به این مساله می پردازد، اما یک دانشگاه کافی نیست، همه دانشگاهها باید بپردازند. دستگاه آموزش عالی باید به این مساله بپردازد و این قضیه حتما باید دنبال بشود.

نقش تحقیقات، نقش فوق العاده مهمی است

تاریخ: 23/3/1368
در کنار تحصیل، نقش تحقیقات، نقش فوق العاده مهمی است که باید مسئولان به آن بپردازند.

نه علم و نه فناوری، بدون وجود مراکز فعال تحقیقاتی، پیشرفتی نخواهد

تاریخ: 21/7/1384
اعتقاد راسخ بر این است که پیشرفت علمی و رشد علمی در راس همه ی کارهای اساسی برای پیشرفت کشور باشد. یعنی مهمترین زیرساخت کشور، زیرساخت انسانی است به وسیله ی علم. ما باید خود را از فقر علمی نجات دهیم. این مساله ی اول و اساسی ماست. تجربه ی بیست و چند سال گذشته بارها و بارها این را به ما نشان داده و برای ما اثبات کرده است.
... نه علم و نه فناوری، بدون وجود مراکز فعال تحقیقاتی، پیشرفتی نخواهدداشت. هم دانشگاه های ما، هم مراکز تحقیقاتی خارج از دانشگاه ها باید ان شاء الله مورد حمایت و توجه قرار بگیرند.