فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

آنچه برای ما اهمیت دارد، این است که در همه فضای کشور، جهتگیری، همان جهتگیری یی باشد که شهدای ما در آن مسیر رفتند

تاریخ: 8/10/1370
آنچه برای ما اهمیت دارد، این است که در دانشگاه و محیطهای تحصیلی و همچنین در همه فضای کشور، جهتگیری، همان جهتگیری یی باشد که شهدای فداکار و شجاع و ایثارگر ما در آن مسیر رفتند و با شور و شوق جان دادند. هر کس درهر قسمتی، در هر سطحی و هرجا از این کشور هست، باید بشدت پرهیز کند ازاین که کاری بشود برخلاف جهتگیری انقلابی و اسلامی یی که شهدای ما درآن جهت حرکت کردند. دانشگاه هم بایستی در این جهت باشد، مراکز اداره کشور درسطوح مختلف هم بایستی در این جهت باشند.

یکی از اهم وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی: چه کنیم تا محیط دانشگاه، محیطی باشد که درآن، پرورش دانشجو، دینی، انقلابی،...باشد

تاریخ: 20/9 /1370
شورای عالی انقلاب فرهنگی باید یکی از اهم وظایف و واجبات خودش را این قرار بدهد که ما چه کنیم تا محیط دانشگاه، محیطی باشد که در آن، پرورش دانشجو، دینی، انقلابی، توام با آگاهی سیاسی و باروحیه بانشاط دانشجویی باشد. این، یکی از کارهایی است که شما باید بکنید، اگر شما نکردید، دشمنان این ملت، نقطه مقابلش را خواهند کرد، کمااین که الان هم دارند می کنند، البته طرق مختلفی دارند.

نخبگان، سرمایه های معنوی کشورند

تاریخ: 14/2/1384
نخبگان، سرمایه های معنوی کشورند. در دنیا، نگاه مادی به سرمایه ها و ثروت معنوی موجب شده است که ثروتهای معنوی را با محاسبه ی امکان تبادل به پول بسنجند. این دانش چقدر می تواند تبدیل به پول بشود. این هنر چقدر می تواند تبدیل به پول بشود. اما در اسلام این معیار وجود ندارد. نه این که از تبدیل علم و هنر و سایر سرمایه های معنوی به پول، ابایی وجود داشته باشد. نه، علم وسیله ی رفاه زندگی است. هنر وسیله ی رونق و بهای زندگی است.اشکالی ندارد. اما با قطع نظر از این نگاه، خود این ثروت معنوی هم یک ارزش والایی از نظر اسلام دارد. یعنی این هنرمند، حتی اگر هنر او را کسی نشناسد و از هنر او هیچ کس بهره نبرد، نفس دارا بودن این هنر با نگاه اسلامی و نگاه معنوی، خود یک ارزش است. این عالم ولو مورد انکار قرار بگیرد و علم او را کسی نشناسد، نفس دارا بودن این علم،یک ارزش است. درست است که علم، مقدمه ی عمل است. درست است که دانایی وسیله ی توانایی است. اما این توانایی، این عمل، لزوما همیشه آن چیزی نیست که قابل تبدیل به ثروت مادی باشد. باید ما این نگاه را تقویت کنیم.