فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

مدیریتها باید برای اسلام در دانشگاهها، اصالت قایل بشوند

تاریخ: 28/9/1369
نکته مهم در دانشگاهها، روش حاکم بر دانشگاه است. در دانشگاهها، روشها و روابط، باید صددرصد اسلامی بشود - که البته تا حدود زیادی شده است - و مدیریتها باید برای اسلام در دانشگاهها، اصالت قایل بشوند. مادامی که دانشگاه، پرورشگاه متخصصان مسلمان و متعهد نباشد، دانشگاه مطلوب انقلاب نخواهد بود. و این نمی شود، مگر این که اساس و روش و سیستم در دانشگاهها اسلامی باشد. درسها، هرچه که می خواهد باشد، استاد، هر کس که می خواهد باشد، اما روابط، باید روابط اسلامی باشد، یعنی مدیر و دانشجویان و استادان، اصالت را به اسلام بدهند و رعایت احکام اسلام را بکنند.

ما از معنویت در دانشگاهها باید غفلت نکنیم

تاریخ: 4/10/1369
ما از معنویت در دانشگاهها باید غفلت نکنیم. هیچ لازم نیست که من به شماها توصیه کنم. خودتان می دانید که من در همه زمینه ها، چه قدر به شماها اعتماد و اطمینان دارم، منتها خوف من از این است که اصول مسلم و روشن ماها مغفولٌ عنه قرار بگیرد. ببینید، آن کسانی که زیر موشک نشستند و فلان پروژه را برای جنگ یا غیر جنگ راه انداختند، برای چه نشستند پول که آنها را ننشانده بود. مواظب باشید، آن عامل دیگری که آنها را نشانده بود، در دانشگاهها تضعیف نشود. واقعا شما باید به این نکته هم برسید. البته من به انجمنهای اسلامی که این جا می آیند، همین حرفها را می زنم، به جهاد دانشگاهی که می آیند، می گویم، به آقایان نمایندگان که می آیند، می گویم، شکی نیست. اینها مسئولان مستقیم این طور چیزها هستند، اما شما که مسئول دانشگاه هستید، به نظر من نسبت به این قضیه، از همه آنها مسئولترید. سعی کنید که این ارزشگذاریهای درون دانشگاه - ارزشهای معنوی - حقیقتا به شکل صحیحی انجام بگیرد.
نگذارید دانشجویان مسلمان ما، سر مسایل جریانی و خطی دعوا کنند

آنچه برای ما اهمیت دارد، این است که در همه فضای کشور، جهتگیری، همان جهتگیری یی باشد که شهدای ما در آن مسیر رفتند

تاریخ: 8/10/1370
آنچه برای ما اهمیت دارد، این است که در دانشگاه و محیطهای تحصیلی و همچنین در همه فضای کشور، جهتگیری، همان جهتگیری یی باشد که شهدای فداکار و شجاع و ایثارگر ما در آن مسیر رفتند و با شور و شوق جان دادند. هر کس درهر قسمتی، در هر سطحی و هرجا از این کشور هست، باید بشدت پرهیز کند ازاین که کاری بشود برخلاف جهتگیری انقلابی و اسلامی یی که شهدای ما درآن جهت حرکت کردند. دانشگاه هم بایستی در این جهت باشد، مراکز اداره کشور درسطوح مختلف هم بایستی در این جهت باشند.