فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

اگر دانشگاه، بیگانه و جدای ازدین باشد، این یک فاجعه غیر قابل جبران است

تاریخ: 20/9/1370
اگر دانشگاه، بیگانه و جدای ازدین باشد، این یک فاجعه غیر قابل جبران است. غیر قابل جبران، به این معناست که جبران آن، بسیار بسیار تلفات خواهد داشت و مشکلات فراوانی به بار خواهد آورد، تا یک وقت آیا جبران بشود، یا نشود.
خصوصیت جمهوری اسلامی این است که دستگاه انسان سازیش بایستی صحیح حرکت بکند و انسان باب هدفهای جمهوری اسلامی بسازد، والا اگر ما بخواهیم انسان فقط عالم بسازیم - منهای آرزوهای مقدسی که یک ملت و بخصوص مسلمین دارند - بهتر همین است که دانشجویانمان را گروه گروه به کشورهایی که دستگاههای علمیشان مجهزتر و مدرنتر از ماست، روانه کنیم، آن جابروند یادبگیرند و بیایند! هدف این نیست. هدف این است که کشور به دست انسانهای صالح از لحاظ علمی و فکری، در جهت هدفهای خودش حرکت کند، واین نخواهد شد، مگر آن وقتی که این انسانها خودشان، آن هدفها را شناخته و قبول داشته باشند.
ما بایستی در دانشگاه، دین و روحیه انقلابی و بیزاری از وابستگی ملی را مورد توجه قراربدهیم، بخصوص این نکته وابستگی، یعنی همان چیزی که متاسفانه امروز کشورهای کوچک دنیا - کوچک از لحاظ وضع سیاسی و موقعیت سیاسی - و کشورهای سابق به اصطلاح جهان سوم و عمدتا کشورهای اسلامی، دچار آن هستند و چشمشان به آن طرف است.
این وابستگی را نباید با اشتیاق به فراگیری علم - که هرجا انسان آن را بیابد، دنبال آن خواهد رفت - اشتباه کرد. گاهی علم در دست دشمن ماست، پیش دشمن می رویم، زانو می زنیم و از او علم را فرا می گیریم، این اشکالی ندارد. ارزش علم فراتر از این است که انسان به خاطر آن، حتی سراغ کسی که با او مخالف است، نرود. این یک بحث است، تحت تاثیر آن دشمن قرار گرفتن از غیر جنبه علم - یعنی جنبه سیاست، فرهنگ و چیزهای دیگر - یک بحث دیگر است. آنچه که برای ما درست کردند، این دومی است. آنچه که برای - به اصطلاح رایج - جهان سوم خواستند و برنامه ریزی کردند، این دومی است. اتفاقا کاری کردند که اولی انجام نگیرد.

مدیریتها باید برای اسلام در دانشگاهها، اصالت قایل بشوند

تاریخ: 28/9/1369
نکته مهم در دانشگاهها، روش حاکم بر دانشگاه است. در دانشگاهها، روشها و روابط، باید صددرصد اسلامی بشود - که البته تا حدود زیادی شده است - و مدیریتها باید برای اسلام در دانشگاهها، اصالت قایل بشوند. مادامی که دانشگاه، پرورشگاه متخصصان مسلمان و متعهد نباشد، دانشگاه مطلوب انقلاب نخواهد بود. و این نمی شود، مگر این که اساس و روش و سیستم در دانشگاهها اسلامی باشد. درسها، هرچه که می خواهد باشد، استاد، هر کس که می خواهد باشد، اما روابط، باید روابط اسلامی باشد، یعنی مدیر و دانشجویان و استادان، اصالت را به اسلام بدهند و رعایت احکام اسلام را بکنند.

ما از معنویت در دانشگاهها باید غفلت نکنیم

تاریخ: 4/10/1369
ما از معنویت در دانشگاهها باید غفلت نکنیم. هیچ لازم نیست که من به شماها توصیه کنم. خودتان می دانید که من در همه زمینه ها، چه قدر به شماها اعتماد و اطمینان دارم، منتها خوف من از این است که اصول مسلم و روشن ماها مغفولٌ عنه قرار بگیرد. ببینید، آن کسانی که زیر موشک نشستند و فلان پروژه را برای جنگ یا غیر جنگ راه انداختند، برای چه نشستند پول که آنها را ننشانده بود. مواظب باشید، آن عامل دیگری که آنها را نشانده بود، در دانشگاهها تضعیف نشود. واقعا شما باید به این نکته هم برسید. البته من به انجمنهای اسلامی که این جا می آیند، همین حرفها را می زنم، به جهاد دانشگاهی که می آیند، می گویم، به آقایان نمایندگان که می آیند، می گویم، شکی نیست. اینها مسئولان مستقیم این طور چیزها هستند، اما شما که مسئول دانشگاه هستید، به نظر من نسبت به این قضیه، از همه آنها مسئولترید. سعی کنید که این ارزشگذاریهای درون دانشگاه - ارزشهای معنوی - حقیقتا به شکل صحیحی انجام بگیرد.
نگذارید دانشجویان مسلمان ما، سر مسایل جریانی و خطی دعوا کنند