فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

راه حل حقیقی، راه حل بومی است. باید بذر سالم خودمان را بپاشیم و مراقبت کنیم تا سبز شود، دنبال تقلید از این و آن نباشیم

تاریخ: 28/1/1380
راه حل حقیقی، راه حل بومی است. باید بذر سالم خودمان را بپاشیم و مراقبت کنیم تا سبز شود، دنبال تقلید از این و آن نباشیم، دنبال سخن گفتن با زبان و لغت بیگانه و عاریه گرفتن از تجربه های دست چندم آنها نباشیم. نه این که از فرآورده های علمی دیگران بهره نبریم، چرا،صددرصد معتقدم که باید از همه تجربه های علمی بشری بهره برد. پنجره ها را نمی بندیم، هرکس که در دنیا کار خوبی کرده، آن را انتخاب می کنیم.
... من یک وقت گفتم که فرق تهاجم فرهنگی و تبادل فرهنگی چیست. تهاجم فرهنگی، یک امر منفی است، اما تبادل فرهنگی، یک امر مثبت است.فرهنگی

ما به هیچ قیمتی حق نداریم این فناوری را از دست بدهیم نه مسوولان، نه سازمان انرژی اتمی و نه هیچ فردی از افراد این کشور

تاریخ: 11/8/1382
ما به هیچ قیمتی حق نداریم این فناوری را از دست بدهیم. این که بعضی تبلیغ می کنند که چیز زیادی به دست نیامده، این هم درست نیست. این را بدانید که آنچه به دست آمده، بسیار برجسته و زیاد است. اگر زیاد نبود، دشمنان ما را این قدر حساس نمی کرد. کارشناس ها و انسان های وارد و مطلع داوری درستی در این مورد دارند. ما به فناوری یی رسیده ایم که در کشور ما بومی است، مهم این است. اگر امروز همه ی دستگاه هایی را که در اختیار جمهوری اسلامی است، دشمنان ما بتوانند - که البته نخواهند توانست - از بین ببرند، این فناوری از بین نمی رود، چون آن را از کسی عاریه و وام نگرفته ایم و متخصصان هوشمند خود ما توانسته اند به آن دست پیدا کنند. البته اگر به میل غربی ها و مراکز قدرت جهانی بود، تا صد سال دیگر هم نمی گذاشتند که جمهوری اسلامی به چنین فناوری یی دست پیدا کند و این کار، علی رغم آنها و تحریم ما انجام گرفته است. بنابراین آنچه به دست آمده، ارزشمند است و این دانش ارزشمند را نه دولت، نه مسوولان، نه سازمان انرژی اتمی و نه هیچ فردی از افراد این کشور حق ندارد که از دست بدهد و روی آن معامله کند، قطعا معامله یی هم صورت نگرفته و نخواهد گرفت. البته اگر آنهایی که وارد این گفتگو با مسوولان جمهوری اسلامی شدند، بخواهند با جمهوری اسلامی سر این قضیه به چالش بیفتند و زیاده طلبی کنند، همه چیز به هم خواهد ریخت و قطعا از جمهوری اسلامی تو دهنی خواهند خورد و بلاشک ما در این زمینه مطلقا حاضر به دادن هیچ امتیازی نخواهیم بود. ما این فناوری و آنچه را که بحمدالله در بخشهای مختلف کشور عزیزمان از پیشرفتهای چشمگیر علمی و تحقیقی به دست آورده ایم، باید حفظ کنیم. البته هنوز تا رسیدن به خطوط مقدم فناوری و علم خیلی فاصله داریم که علتش این است که از زیر صفر - نمی شود گفت صفر - شروع کرده ایم. با این کشور کاری کرده بودند که نه فقط دستاورد علمی و فناوری، بلکه حتی امید آن را هم نداشته باشد. بنابراین، ما از نقطه ی هیچ شروع نکردیم، بلکه از هیچ همراه با نومیدی شروع کردیم. انقلاب اسلامی از این جا وارد میدان شد و بحمدالله امروز پیشرفت کرده است.

فصل بیست و نهم : دانشجو و دانشگاه

عناوین :
تولیدات داخلی و تجربیات خارجی
فاصله ما و کشورهای پیشرفته، پرشدنی است
ضرورت پیشرفت علمی کشور
اسلامی بودن دانشگاه ها
اهمیت دادن به دانشجو
دانشگاهها و تفکرات اسلامی
دو عنصر اصلی در تربیت دانشجو
جدائی دانشگاه از دین غیر قابل جبران
اصالت قایل شدن برای اسلام در دانشگاهها
ما از معنویت در دانشگاهها باید غفلت نکنیم
جهت گیری در دانشگاه، همان جهتگیری مسیر شهدا
یکی از اهم وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی
نخبگان، سرمایه های معنوی کشورند
دانشگاهها و مراکز خاص برای استعدادهای درخشان
نقش تحقیقات، نقش فوق العاده مهمی است
ضرورت وجود مراکز فعال تحقیقاتی
وصل کردن دانشگاه و صنعت کشور به یکدیگر
به کار فرهنگی به معنای واقعی کلمه اهتمام ورزید