فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

جوانان ، دانشجویان، معلمان، کارگران، اگر می خواهند در زمینه افکار اسلامی عمق پیدا کنند باید به کتابهای شهید مطهری مراجعه کنند

تاریخ: 15/2/1378
امروز جوانان ما، دانشجویان ما، معلمان ما، کارگران ما، اگر می خواهند در زمینه افکار اسلامی عمق پیدا کنند و پاسخ سوالات خود را پیدا نمایند، باید به کتابهای شهید مطهری مراجعه کنند، که امام درباره کتابهای این بزرگوار، تعبیری قریب به این مضمون دارند که همه آنها خوب و مفید است . این تعبیر خیلی مهمی از کسی مثل امام است. این که در محیط فکر و اندیشه و فرهنگ، جولان فکری افراد و گشودن راههای تازه باید تشویق بشود، حرف درستی است، اما این نباید به افسار گسیختگی فکری دشمنان اسلام منتهی بشود. باید راه را در مقابل افکار جوان، نسل جوان، جویندگان بی غرض قرار داد، و برای این کار، یکی از بهترین وسایل، همین افکار ناب و برجسته و بلند این مرد مجاهد فی سبیل الله است که جان خودش را هم در این راه داد.

به جوانان مناعت طبع و عفت اخلاقی و اطمینان به نفس و اعتماد به خود و صداقت و شجاعت بیاموزید

تاریخ: 28/1/1380
به مسئولان عرض می کنم، به جوانان ما مناعت طبع و عفت اخلاقی و اطمینان به نفس و اعتماد به خود و صداقت و شجاعت بیاموزید، در آنها اراده پولادین و انضباط اجتماعی و وجدان کاری به وجود آورید، بعد هم برایشان برنامه ریزی کنید، این کارها شدنی است و این آینده محقق خواهد شد.

فصل بیست و هشتم : نهضت نرم افزاری

عناوین :
تعریف نهضت نرم افزاری
مرزهای دانش را بشکنید. تولید علم کنید
ما راه های میانبر پیدا می کنیم و علم را از دست اروپایی ها می قاپیم
راه حل حقیقی، راه حل بومی است؛ دنبال تقلید از این و آن نباشیم
به هیچ قیمتی حق نداریم فناوری هسته ای را از دست بدهیم