فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

همه مسئولان باید همتشان بر این باشد که دلهای پاک جوانها را با نور اسلام منور کنند، پایه های ایمان را در دل آنها مستحکم نمایند

تاریخ: 20/3/1380
همه مسئولان - در درجه اول، مسئولان دولتی و همچنین دیگران - باید همتشان بر این باشد که دلهای پاک این جوانها را با نور اسلام منور کنند، پایه های ایمان را در دل آنها مستحکم نمایند و نگذارند بر اثر سوء رفتار، سوء تشخیص، سوء تبلیغ، بد فهمیدن حقایق، بد ادا کردن حقیقتهای روشن و میدان دادن به افکار مخرب، دلهای این جوانان از جاده حقیقت منحرف شود، این مسئولیت بزرگی بر دوش ماست.

همت شما عزیزان امور تربیتی در درجه اول این باشد که جوان را مومن آگاه در مسائل دینی و پایبند به معارف و عمل اسلامی بار بیاورید

تاریخ: 8/12/1379
همت شما عزیزان امور تربیتی در درجه اول این باشد که جوان را مومن آگاه روشن بین در مسائل دینی و پایبند به معارف و عمل اسلامی بار بیاورید آینده کشور این گونه تامین خواهد شد. وسوسه دشمنان برای ایجاد تشکیک در اعتقادات جوانها را زمزمه خصمانه به حساب بیاورید و نگذارید در کارشان موفق شوند. سرگرم کردن جوانها به چیزهایی که جوانهای دنیا پیش از جوانهای ما به آنها سرگرم شدند و امروز دارند تاوانش را پس می دهندا کمک به نسل جوان این کشور نیست. عده یی سعی می کنند جوان ایرانی را با بهانه های گوناگون به سمت مسائل سرگرم کننده موسیقیهای مضر سرگرمیهای جنسی و از این قبیل سوق دهند این همان لجنزاری است که جوان غربی و جوان آمریکایی و اروپایی را در خودش دارد غرق می کند این چیز تقلید کردنی یی نیست در مقابل این بایستید.

تلاش در جهت اعلای کلمه اهل بیت

تاریخ: 7/4/1370
ما برای اعلای کلمه اهل بیت باید کارهایی انجام بدهیم، اولا باید خود اهل بیت را معرفی بکنیم، ثانیا در جهت ترویج افکار آنها بکوشیم. آیا امروز در جهان اسلام کتابهایی درباره اهل بیت علیهم السلام وجود دارد که باب این زمان باشد و با زبان مناسب نوشته شده باشد، یا نه البته بیشتر تصور من این است که ما به طور کامل نداریم. حالا شاید بعضی از گوشه و کنارها چیزهایی باشد. اگر هست، ما اینها را برای دانشجویان، برای جوانان به طور عام، برای روحانیون، برای عامه مردم، برای کسانی که تحت تاثیر تبلیغات قرار گرفتند، پخش و منتشر کنیم و در اختیار بگذاریم.