فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

باید پایه های فکری جوانها را محکم کنیم

تاریخ: 17/6/1384
گرایش جوانها را به اسلام می بینید. این گرایش، گرایش عاطفی است. این گرایش، بسیار ارزشمند است. اما مثل موجی است که ممکن است بیاید و برگردد. ما اگر بخواهیم این موج همچنان استمرار داشته باشد، باید پایه های فکری جوانها را محکم کنیم. ما این همه منبع داریم. همین دعای ابوحمزه که حضرت آقای مشکینی فرمودند، دعای امام حسین در روز عرفه، اینها را جوانهای ما می خوانند. اما معنایش را نمی فهمند. (الهی هب لی قلبا یدنیه منک شوقه).چقدر از این گونه مناجات ها و از این گونه مبانی و از این حرفهای عمیق در دعاهایی مثل مناجات شعبانیه و صحیفه ی سجادیه وجود دارد که احتیاج هست ما اینها را برای جوانها بیان و تبیین و روشن کنیم تا بفهمند و با علاقه و عاطفه و شوقی که دارند، بخوانند.

همه مسئولان باید همتشان بر این باشد که دلهای پاک جوانها را با نور اسلام منور کنند، پایه های ایمان را در دل آنها مستحکم نمایند

تاریخ: 20/3/1380
همه مسئولان - در درجه اول، مسئولان دولتی و همچنین دیگران - باید همتشان بر این باشد که دلهای پاک این جوانها را با نور اسلام منور کنند، پایه های ایمان را در دل آنها مستحکم نمایند و نگذارند بر اثر سوء رفتار، سوء تشخیص، سوء تبلیغ، بد فهمیدن حقایق، بد ادا کردن حقیقتهای روشن و میدان دادن به افکار مخرب، دلهای این جوانان از جاده حقیقت منحرف شود، این مسئولیت بزرگی بر دوش ماست.

همت شما عزیزان امور تربیتی در درجه اول این باشد که جوان را مومن آگاه در مسائل دینی و پایبند به معارف و عمل اسلامی بار بیاورید

تاریخ: 8/12/1379
همت شما عزیزان امور تربیتی در درجه اول این باشد که جوان را مومن آگاه روشن بین در مسائل دینی و پایبند به معارف و عمل اسلامی بار بیاورید آینده کشور این گونه تامین خواهد شد. وسوسه دشمنان برای ایجاد تشکیک در اعتقادات جوانها را زمزمه خصمانه به حساب بیاورید و نگذارید در کارشان موفق شوند. سرگرم کردن جوانها به چیزهایی که جوانهای دنیا پیش از جوانهای ما به آنها سرگرم شدند و امروز دارند تاوانش را پس می دهندا کمک به نسل جوان این کشور نیست. عده یی سعی می کنند جوان ایرانی را با بهانه های گوناگون به سمت مسائل سرگرم کننده موسیقیهای مضر سرگرمیهای جنسی و از این قبیل سوق دهند این همان لجنزاری است که جوان غربی و جوان آمریکایی و اروپایی را در خودش دارد غرق می کند این چیز تقلید کردنی یی نیست در مقابل این بایستید.