فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

انسان، بخصوص جوان، از زیبایی و زیباسازی خودش خوشش می آید عیبی هم ندارد، در اسلام هم منع نشده، آن چیزی که منع شده، فتنه و فساد است

تاریخ: 7/2/1377
انسان، بخصوص جوان، از زیبایی و زیباسازی خوشش می آید و دلش می خواهد که خودش هم زیبا باشد، و این عیبی هم ندارد، یک چیز طبیعی و قهری است، در اسلام هم منع نشده است. آن چیزی که منع شده، فتنه و فساد است. این زیبایی و زیباسازی، بایستی موجب این نشود که در جامعه انحطاط و فساد به وجود بیاید، یعنی ابتذال اخلاقی نباید به وجود بیاید. چگونه، راههایش مشخص است. اگر ارتباط بی قید و شرط و بی بندوباری در روابط زن و مرد وجود داشته باشد، این موجب فساد خواهد شد. اگر به صورت افراطی به شکل مدپرستی دربیاید، این به فساد خواهد انجامید. اگر این مقوله زیباسازی و رسیدن به سر و وضع و لباس و امثال اینها، مشغله اصلی زندگی بشود، انحراف و انحطاط است، مثل این که در دوره طاغوت، آن خانمهای اعیان و اشراف، پشت میز آرایش می نشستند. فکر می کنید چند ساعت می نشستند شش ساعت! این واقعیت دارد، و ما خبرهای دقیق داشتیم که شش ساعت می نشستند! یک انسان، این مدت برای آرایش صرف وقت کند، که می خواهد مثلا به عروسی برود و موی سرش را، یا صورتش را این طوری درست کند! اگر کار به این شکل دربیاید، انحراف و انحطاط است، اما فی نفسه، رسیدن به سر و وضع و لباس، بدون این که در آن خودنمایی و تبرج باشد، عیبی ندارد.
... در اسلام، به مساله زیبایی اهمیت داده شده است. زیاد شنیده ایم که : إِنَّ اللَّهَ جَمِیلٌ یُحِبُّ الْجَمَال، خدا زیباست و زیبایی را دوست دارد. در خصوص رسیدن به سر و وضع، روایات زیادی در کتب حدیثی ما هست. در کتاب نکاح ، مفصل بحث می شود که مرد و زن بایستی به خودشان برسند. بعضی خیال می کنند که مثلا مردان باید موی سرشان را بتراشند، نه، در شرع، برای جوانان مستحب است که موی سر بگذارند. در روایت هست که الشَّعْرُ الْحَسَنُ مِنْ کَرامَةِ اللَّهِ فَأَکْرِمُوه ، موی زیبا، جزو کرامتهای الهی است، آن را گرامی بدارید.

نسل جوان در حال تباه شدن تدریجی به وسیله دشمن است، ما باید نگذاریم

تاریخ: 1370/6/25
آقایان! نسل جوان در حال تباه شدن تدریجی به وسیله دشمن است، ما باید نگذاریم. ما باید نسل جوانی را حفظ کنیم که اگر جنگ بود، دفاع کند، اگر حادثه یی در داخل بود، حضور پیدا کند، آن جا که نوبت علم و تربیت علمی و تحقیقی است، درس بخواند و خودسازی کند، آن جایی که صحبت آینده است، خود را آماده کند. روی این نسل جوان که مایه تکیه و امید است، دارد بتدریج با شکلها و شیوه های گوناگون، کار و تلاش می شود، این تلاش هم عمدتا فرهنگی است. البته محافلی برای این که جوانان را ببرند و آلوده به فساد بکنند، وجود دارد، که جنبه غیر فرهنگی و جنبه عملی دارد، لیکن آنچه که بیش از همه خطرناک است، ذهن و فکر و روحیه جوان است، این را باید دریافت.

دو عامل تاثیر گذار دشمن بر ذهن جوانان: تبلیغات، عدم تبیین و دفاع صحیح از حقایق و اصول

تاریخ: 25/6 /1370
بیشترین چیزی که روی ذهن جوان اثر می کند، دو عامل است: یکی تبلیغات گوناگون دشمن است، تبلیغاتی که جوان را نسبت به حقایق مقدس اسلامی و حقایقی که در انقلاب به عنوان مسلمات و پایه ها و ستونهای اصلی اعتقاد شناخته شده، سست و بی تفاوت کند. و عامل دوم، عدم تبیین و دفاع صحیح از این حقایق و اصول است. من گمان می کنم که تاثیر عامل دوم، کمتر از عامل اول نباشد، چون در نظام جمهوری اسلامی، به طور صریح و علنی، علیه اسلام و اصول اسلامی و مبانی اسلامی و معارف اسلامی، کمتر تبلیغ می شود و میدان برای تبلیغ وسیع باز نیست، بنابراین تبلیغ دشمن فقط سطح معینی را می پوشاند، در حالی که عامل دوم، دیگر حد و اندازه یی ندارد.
وقتی ما تبلیغ نکردیم، وقتی ما حقایق را بیان نکردیم، وقتی ما تبیین و دفاع درستی از معارف اسلامی - از خود توحید، از حکومت الهی، از لزوم عبودیت انسان در مقابل خدا، از لزوم تسلیم انسان در مقابل احکام خدا، که پایه های اصلی است - نکردیم، تاثیری که از این عدم دفاع و عدم تبیین و عدم توجیه صحیح حاصل می شود، محدود به حد خاصی نیست، شامل همه است.
باید مطالبی از مسائل اسلامی آماده گردد و به شکل مناسبی تحریر و تقریر بشود و در همه جای کشور گفته بشود، آن چنان که در همه دلها و ذهنها جای بگیرد. باید مطالبی از مسائل اسلامی انتخاب بشود که پاسخ به شبهه های تقدیری و فرضی یی باشد که می دانیم امروز با وسایل مختلف، در بین خواص مردم پراکنده می شود.
افکار فلاسفه و نویسندگان و متفکران مادی غرب، امروز در سطح دانشگاههای ما، به صورت کتاب و ترجمه وجود دارد. نمی شود سدی درست کرد که اینها وارد نشوند، این امکان ندارد و مصلحت نیست. افکار باید بیایند و حضور داشته باشند. در مقابل آن افکار، باید پادزهر ایجاد کرد.