فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

اگر ما به جوان اعتماد کنیم از غیر جوان، بهتر، مسئولانه تر، سریعتر و همراه با ابتکار بیشتری کار را به ما تحویل خواهد داد

تاریخ: 7/2/1377
از اوایل انقلاب، در کارهایی که در اختیار من بوده، به جوانان مسئولیت می دادم، هم در نیروهای مسلح، هم در کارهای دولتی، هم در دوران ریاست جمهوری. و تجربه من این است که اگر ما به جوان اعتماد کنیم - آن جوانی که شایسته دانستیم به او مسئولیت بدهیم، و صلاحیتش را داشت، نه هر جوانی و هر مسئولیتی - از غیر جوان هم بهتر و مسئولانه تر کار را انجام می دهد، هم سریعتر پیش می برد، هم کار را تازه تر و همراه با ابتکار بیشتری به ما تحویل خواهد داد ، یعنی روند پیشرفت در کار حفظ می شود، برخلاف غیر جوان که ممکن است کار را بالفعل خوب انجام بدهد، اما روند پیشرفت در آن متوقف خواهد شد، غالبا این گونه است.آن وقت که ما در شورای انقلاب بودیم، نسبت به همین موضوع، به ما و دوستان دیگری که در آن شورا بودیم، اعتراض می شد. افراد مسنی - عمدتا شصت ساله، هفتاد ساله، هفتادوپنج ساله - هم در آن شورا بودند، که خیلی عقیده به جوانان نداشتند، و می گفتند چرا شما به جوانان رو می دهید و اینها را بی خود وارد کارهای عمده می کنید! اینها دوست نمی داشتند که به جوانان خیلی میدان داده بشود. البته دوست می داشتند که جوانان از آنها اطاعت کنند و دنبالشان راه بروند. می گفتند آنها جوانند، ما پیریم، باید دنبال ما بیایند. خیلی حاضر نبودند به جوانان اعتماد بکنند، ولی ما اعتماد می کردیم و جواب آنها را هم در واقع با تجربه عملی یی که می دیدند خوب کار انجام می گیرد و پیشرفت می کند، می دادیم و داده می شد.

مهمترین نیاز جوان، هویت است، باید هویت و هدف خودش را بشناسد، باید بداند کیست و برای چه می خواهد کار و تلاش کند

تاریخ: 12/2/1380
می دانید از نظر من مهمترین نیاز جوان چیست نیاز عمده جوان، هویت است، باید هویت و هدف خودش را بشناسد، باید بداند کیست و برای چه می خواهد کار و تلاش کند. دشمن می خواهد هویت جوان ایرانی را از او بگیرد، اهداف را از بین ببرد، افقها را تیره کند، به او بگوید تو یک موجود حقیر و محدود هستی، پیش من بیا تا تو را زیر بال بگیرم.

انسان، بخصوص جوان، از زیبایی و زیباسازی خودش خوشش می آید عیبی هم ندارد، در اسلام هم منع نشده، آن چیزی که منع شده، فتنه و فساد است

تاریخ: 7/2/1377
انسان، بخصوص جوان، از زیبایی و زیباسازی خوشش می آید و دلش می خواهد که خودش هم زیبا باشد، و این عیبی هم ندارد، یک چیز طبیعی و قهری است، در اسلام هم منع نشده است. آن چیزی که منع شده، فتنه و فساد است. این زیبایی و زیباسازی، بایستی موجب این نشود که در جامعه انحطاط و فساد به وجود بیاید، یعنی ابتذال اخلاقی نباید به وجود بیاید. چگونه، راههایش مشخص است. اگر ارتباط بی قید و شرط و بی بندوباری در روابط زن و مرد وجود داشته باشد، این موجب فساد خواهد شد. اگر به صورت افراطی به شکل مدپرستی دربیاید، این به فساد خواهد انجامید. اگر این مقوله زیباسازی و رسیدن به سر و وضع و لباس و امثال اینها، مشغله اصلی زندگی بشود، انحراف و انحطاط است، مثل این که در دوره طاغوت، آن خانمهای اعیان و اشراف، پشت میز آرایش می نشستند. فکر می کنید چند ساعت می نشستند شش ساعت! این واقعیت دارد، و ما خبرهای دقیق داشتیم که شش ساعت می نشستند! یک انسان، این مدت برای آرایش صرف وقت کند، که می خواهد مثلا به عروسی برود و موی سرش را، یا صورتش را این طوری درست کند! اگر کار به این شکل دربیاید، انحراف و انحطاط است، اما فی نفسه، رسیدن به سر و وضع و لباس، بدون این که در آن خودنمایی و تبرج باشد، عیبی ندارد.
... در اسلام، به مساله زیبایی اهمیت داده شده است. زیاد شنیده ایم که : إِنَّ اللَّهَ جَمِیلٌ یُحِبُّ الْجَمَال، خدا زیباست و زیبایی را دوست دارد. در خصوص رسیدن به سر و وضع، روایات زیادی در کتب حدیثی ما هست. در کتاب نکاح ، مفصل بحث می شود که مرد و زن بایستی به خودشان برسند. بعضی خیال می کنند که مثلا مردان باید موی سرشان را بتراشند، نه، در شرع، برای جوانان مستحب است که موی سر بگذارند. در روایت هست که الشَّعْرُ الْحَسَنُ مِنْ کَرامَةِ اللَّهِ فَأَکْرِمُوه ، موی زیبا، جزو کرامتهای الهی است، آن را گرامی بدارید.