فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

جوان محور حرکت جامعه

تاریخ: 15/8/1370
جوان در هر جامعه و کشوری، محور حرکت است. اگر حرکت انقلابی و قیام سیاسی باشد، جوانان جلوتر از دیگران در صحنه اند. اگر حرکت سازندگی یا حرکت فرهنگی باشد، باز جوانان جلوتر از دیگرانند و دست آنها کارآمدتر از دست دیگران است. حتی در حرکت انبیای الهی هم - از جمله حرکت صدر اسلام - محور حرکت و مرکز تلاش و تحرک، جوانان بودند.

جمعیت عظیم جوان کشور را یک رودخانه مواج بدانید و آن به پشت سدهای انرژی ساز هدایت و یک منبع عظیم انرژی به وجود بیاورید

تاریخ: 1/1/1380
حرف من به مدیران و به برنامه ریزان و مسئولان کشور این است: این جمعیت عظیم جوان در کشور را یک رودخانه مواج و پرفیض بدانید. این رودخانه به طور مستمر جریان دارد و سالها بعد از این هم جریان خواهد داشت.
...رودخانه مواج را به پشت سدهای انرژی ساز هدایت کنید و یک منبع عظیم انرژی به وجود بیاورید و کل کشور را به فعالیت و تلاش وادار کنید.
... کاری که باید بشود، این است که برنامه ریزان فرهنگی، اقتصادی و سیاسی کشور بنشینند و این پدیده عظیم را بدرستی برآورد و برایش برنامه ریزی کنند، کشور به این نیاز دارد. کشور ما زمین پهناور و امکانات فراوانی دارد، البته دشواریهای زیادی هم دارد. کشور ما جزو کشورهای پرآب نیست، برخی کمبودهای طبیعی هم دارد، یک کویر بزرگ هم در وسط آن قرار گرفته است، اما اگر این دستهای انسانی از مغزهای تربیت یافته و غنی شده یی فرمان بگیرند، همه این کمبودها را مچاله می کنند و دور می اندازند و کشور رشد خواهد کرد، مشروط بر این که برنامه ریزی، عالمانه و مدبرانه باشد.

اگر ما به جوان اعتماد کنیم از غیر جوان، بهتر، مسئولانه تر، سریعتر و همراه با ابتکار بیشتری کار را به ما تحویل خواهد داد

تاریخ: 7/2/1377
از اوایل انقلاب، در کارهایی که در اختیار من بوده، به جوانان مسئولیت می دادم، هم در نیروهای مسلح، هم در کارهای دولتی، هم در دوران ریاست جمهوری. و تجربه من این است که اگر ما به جوان اعتماد کنیم - آن جوانی که شایسته دانستیم به او مسئولیت بدهیم، و صلاحیتش را داشت، نه هر جوانی و هر مسئولیتی - از غیر جوان هم بهتر و مسئولانه تر کار را انجام می دهد، هم سریعتر پیش می برد، هم کار را تازه تر و همراه با ابتکار بیشتری به ما تحویل خواهد داد ، یعنی روند پیشرفت در کار حفظ می شود، برخلاف غیر جوان که ممکن است کار را بالفعل خوب انجام بدهد، اما روند پیشرفت در آن متوقف خواهد شد، غالبا این گونه است.آن وقت که ما در شورای انقلاب بودیم، نسبت به همین موضوع، به ما و دوستان دیگری که در آن شورا بودیم، اعتراض می شد. افراد مسنی - عمدتا شصت ساله، هفتاد ساله، هفتادوپنج ساله - هم در آن شورا بودند، که خیلی عقیده به جوانان نداشتند، و می گفتند چرا شما به جوانان رو می دهید و اینها را بی خود وارد کارهای عمده می کنید! اینها دوست نمی داشتند که به جوانان خیلی میدان داده بشود. البته دوست می داشتند که جوانان از آنها اطاعت کنند و دنبالشان راه بروند. می گفتند آنها جوانند، ما پیریم، باید دنبال ما بیایند. خیلی حاضر نبودند به جوانان اعتماد بکنند، ولی ما اعتماد می کردیم و جواب آنها را هم در واقع با تجربه عملی یی که می دیدند خوب کار انجام می گیرد و پیشرفت می کند، می دادیم و داده می شد.