فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

امر به معروف و نهی از منکر را اقامه کنید

تاریخ: 15/8/1370
امر به معروف و نهی از منکر را اقامه کنید، نگذاریددر جوامع جوان - چه در مدرسه ها، و چه در دانشگاهها - کار به فساد بکشد. این مراکز برای دشمن هدف است.

فصل بیست و هفتم : جوانان

عناوین :
جوان محور حرکت جامعه
جمعیت عظیم جوان کشور را یک رودخانه مواج بدانید
به جوان اعتماد کنیم
مهمترین نیاز جوان، هویت است
جوان، زیبایی و زیباسازی
ضرورت جلوگیری از تباه شدن نسل جوان به وسیله دشمن
دو عامل تاثیر گذار دشمن بر ذهن جوانان
یکی از توطئه های دشمن، فسادانگیزی و نفوذ در نسل جوان است
وزارت ارشاد وظیفه دارد مانع ورود محصولات فاسد فرهنگی شود
باید پایه های فکری جوانها را محکم کنیم
مسئولان دلهای پاک جوانها را با نور اسلام منور کنند
مسئولان پایه های ایمان را در دل جوانان مستحکم نمایند
همت مسئولین در درجه اول آگاه سازی جوانان در مسائل دینی باشد
تلاش در جهت اعلای کلمه اهل بیت
مطالعه کتب شهید مطهری ره راه عمق پیدا کردن در افکار اسلامی
ضرورت آموزش ارزشهای اخلاقی به جوانان

جوان محور حرکت جامعه

تاریخ: 15/8/1370
جوان در هر جامعه و کشوری، محور حرکت است. اگر حرکت انقلابی و قیام سیاسی باشد، جوانان جلوتر از دیگران در صحنه اند. اگر حرکت سازندگی یا حرکت فرهنگی باشد، باز جوانان جلوتر از دیگرانند و دست آنها کارآمدتر از دست دیگران است. حتی در حرکت انبیای الهی هم - از جمله حرکت صدر اسلام - محور حرکت و مرکز تلاش و تحرک، جوانان بودند.