فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

در مورد نماز، بخصوص به مسئولان آموزش و پرورش و دانشگاه ها عرض می کنم که در این باره اهتمام بورزید

تاریخ: 8/8/1384
در مورد نماز، بخصوص به مسئولان آموزش و پرورش و دانشگاه ها عرض می کنم که در این باره اهتمام بورزید. ان شاء الله کسانی که مسوول اقامه ی نماز هستند، بتوانند برنامه های خود را در دستگاه ها بسهولت اجرا کنند. همکاری های خوبی با اینها شده، بعد از این هم این همکاری ها باید ان شاء الله روزبه روز زیاد شود.

اهمیت مسئله امر به معروف و نهی از منکر

تاریخ: 22/4/1371
مسئله ی امر به معروف و نهی ازمنکر، مثل مسئله ی نمازاست. یادگرفتنی ست. باید بروید یاد بگیرید. مسئله دارد که کجا و چگونه باید امر به معروف ونهی از منکر کرد. البته من عرض می کنم - قبلا هم گفته ام - در جامعه ی اسلامی، تکلیف عامه ی مردم امربه معروف ونهی از منکر با لسان است،
..... امر به معروف و نهی از منکر زبانی، مهمتر است. چیزی که جامعه رااصلاح می کند، همین نهی از منکر زبانی ست. آن آدم بدکار، آن آدم خلافکار، آن آدمی که اشاعه ی فحشا می کند،آن آدمی که قبح گناه رااز جامعه می خواهد ببرد، مردم باید به او بگویند. ده نفر، صدنفر، هزارنفر، افکارعمومی روی وجود و ذهن او باید سنگینی کند. این، شکننده ترین چیزهاست.

امر به معروف و نهی از منکر را اقامه کنید

تاریخ: 15/8/1370
امر به معروف و نهی از منکر را اقامه کنید، نگذاریددر جوامع جوان - چه در مدرسه ها، و چه در دانشگاهها - کار به فساد بکشد. این مراکز برای دشمن هدف است.