فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

حساسیت بر روی نقش رسانه های مکتوب و روزنامه ها - بخصوص در شرایط کنونی ما - بسیار مهم است

تاریخ: 19/4/1379
شما بگویید ببینم در مقابل آن فیلمی که پایه های فرهنگ مردم اعتقاد مردم دین مردم ا روحیه انقلابی و ایثار و شهادت را در مردم متزلزل می کند - که نه یکی نه دو تا نه ده تاست - شما چند فیلم ساخته اید! این جاست که من احساس خطر می کنم. البته کار اساسی و بلندمدت این است که برای تولید آنچه که خوب است ا فکر کنیم اما تا آنچه خوب است به میدان بیاید من نمی توانم قبول کنم و بپذیرم که این سیل لجن بیاید و جوان و کودک و قشرهای مختلف را در خودش غرق کند. از تمام شیوه های دشمن شادکن و دشمن آموز برای مقابله با تفکر انقلاب استفاده بشود اگر کسی هم مخالفت و مقابله کند فورا انگ و تهمت بخورد! این که آزادی نشد این که عاقلانه و خردمندانه نیست این که مدیریت کشور نیست. شما مسئولید به نقش رسانه ها توجه کنید این بسیار بسیار مهم است. حساسیت بر روی نقش رسانه های مکتوب و روزنامه ها - بخصوص در شرایط کنونی ما - بسیار مهم است.

درباره مساله زن و مرد، پیام وحی حاوی مسائل مهمی است، برویم ببینیم وحی در این باره چه می گوید

تاریخ: 4/10/1370
مساله خانواده که امروز یک مشکل اساسی در دنیاست، از کجا ناشی می شود از نحوه نگرش به مساله زن، یا از نگرش به ارتباط زن و مرد ناشی می شود. چرا خانواده که یک نهاد طبیعی و اساسی وجود بشری است، الان دردنیا این قدر دچار بحران است، به طوری که اگر کسی در دنیای به اصطلاح متمدن غربی امروز، یک پیام ولو خیلی رقیقی درباره استحکام بنیان خانواده داشته باشد، از او استقبال می کنند، هم زنان استقبال می کنند، هم مردان استقبال می کنند، هم کودکان استقبال می کنند اگر این یک قلم مساله خانواده را شما در دنیا بررسی کنید و این بحرانی را که در مساله خانواده وجود دارد، درست موردتوجه و کاوش قرار بدهید، می بینید که این ناشی از آن است که مسائل مربوط به ارتباطات دو جنس و همزیستی دو جنس و روابط دو جنس حل نشده، یا به تعبیر دیگری، نگرش، نگرش غلطی است. حالا ما که در مجموعه افکاری که مردان آنها را درست کرده اند، قرارمی گیریم، می گوییم نگرش به مساله زن درست نیست، می توان گفت نگرش به مساله مرد درست نیست - تفاوتی نمی کند - یا نگرش به کیفیت دو جنس، یعنی هندسه قرار گرفتن دو جنس، نگرش غلطی است.
علاج این است که ما سراغ راه حل الهی برویم و آن را پیدا کنیم، چون درباره مساله زن و مرد، پیام وحی حاوی مسائل مهمی است، برویم ببینیم وحی دراین باره چه می گوید. وحی هم فقط به موعظه کردن بسنده نکرده، بلکه نمونه سازی کرده است.

مسجد، نه فقط در زمان ما و نه فقط در کشور عزیز اسلامی ما، بلکه در نقاط مختلف عالم و در طول تاریخ، منشا آثار بزرگی شده است

تاریخ: 19/10/75
مسجد، نه فقط در زمان ما و نه فقط در کشور عزیز اسلامی ما، بلکه در نقاط مختلف عالم و در طول تاریخ، منشا آثار بزرگ و نهضتها و حرکات اسلامی بزرگی شده است. مثلا قیام مردم کشورهای شمال آفریقا که مسلمان هستند - مثل کشور الجزایر و دیگر کشورهایی که سالها در زیر سلطه نظامی استعمار فرانسویها بودند - از مساجد شروع شد، که به پیروزی هم رسید و کشورها استقلال پیدا کردند.
... یکی از علل پیروزی این انقلاب مبارک در ایران اسلامی - و یا لااقل سهولت این پیروزی - این بود که مردم به مساجد اقبال پیدا کردند، جوانها مساجد را پر کردند و علمای اعلام، مساجد را به عنوان مرکزی برای تعلیم، تربیت، روشنگری افکار و اذهان، مورد استفاده قرار دادند و مسجد، مرکزی برای حرکت، آگاهی، نهضت و افشای اسرار زمامداران فاسد و خودفروخته رژیم طاغوت شد. در دوره مشروطیت هم همین طور بوده است، در دوره ملی شدن صنعت نفت هم تا حدودی همین طور بود، در زمان انقلاب هم که این مساله، به حد اعلا رسید.
... ملت ایران باید مساجد را مغتنم بشمارند، پایگاه معرفت و روشن بینی و روشنگری و استقامت ملی به حساب بیاورند.
... بنابراین مسجد، هم مدرسه است، هم دانشگاه، هم مرکز تفکر و تامل، هم مرکز تصفیه روح، هم مرکز خلوص و مرکز اتصال بنده به خداست. ارتباط زمین و آسمان است. جایی است که انسان خود را به منبع لایزال فیض و قدرت وصل می کند. انسان در مسجد، خود را به خدا متصل می کند.
بنابراین باید قدر مساجد را دانست. باید در مساجد حضور پیدا کرد. بحمدالله به برکت انقلاب در این سالهای اخیر، این معنا زیاد شده و کیفیت پیدا کرده است.