فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

یکی از راههای تهاجم فرهنگی: دور کردن جوانهای مومن از پایبندیهای متعصبانه ی به ایمان، همان کاری که در اندلس، کردند

تاریخ: 7/1/1371
تهاجم فرهنگی، مثل خود کار فرهنگی، اقدام آرام و بی سر و صدایی ست. یکی از راههای تهاجم فرهنگی، این بوده است که سعی کنند جوانهای مومن را، از پایبندیهای متعصبانه ی به ایمان، که همان چیزهایی ست که یک تمدن را نگه می دارد، منصرف کنند، همان کاری را که در اندلس، در قرنهای گذشته کردند. یعنی جوانها را در عالم، به فساد و شهوترانی و می گساری و این چیزها مشغول کردند.

لزوم توجه نسبت به رفتار زن و مرد، و پوشش زنها در داخل ادارات

تاریخ: 7/1/1371
من بخصوص تاکید می کنم، نسبت به رفتار زن و مرد، و پوشش زنها در داخل ادارات. بعضی شکوه دارند، گله دارند. خانواده های شهدا و زنهای مومن شکایت می کنند به ما. به اینجا تلفن می کنند، نامه می نویسند، یا ما را که می بینند، مکرر می گویند که رفتار بعضی از خانمهای جامعه ی ما، رفتار مناسب و شایسته ی شان زن مسلمان نیست. با اصلاح این خانمهایی که در ادارات مشغول کار هستند، بخش عمده ای از این موضوع، اصلاح می شود

حساسیت بر روی نقش رسانه های مکتوب و روزنامه ها - بخصوص در شرایط کنونی ما - بسیار مهم است

تاریخ: 19/4/1379
شما بگویید ببینم در مقابل آن فیلمی که پایه های فرهنگ مردم اعتقاد مردم دین مردم ا روحیه انقلابی و ایثار و شهادت را در مردم متزلزل می کند - که نه یکی نه دو تا نه ده تاست - شما چند فیلم ساخته اید! این جاست که من احساس خطر می کنم. البته کار اساسی و بلندمدت این است که برای تولید آنچه که خوب است ا فکر کنیم اما تا آنچه خوب است به میدان بیاید من نمی توانم قبول کنم و بپذیرم که این سیل لجن بیاید و جوان و کودک و قشرهای مختلف را در خودش غرق کند. از تمام شیوه های دشمن شادکن و دشمن آموز برای مقابله با تفکر انقلاب استفاده بشود اگر کسی هم مخالفت و مقابله کند فورا انگ و تهمت بخورد! این که آزادی نشد این که عاقلانه و خردمندانه نیست این که مدیریت کشور نیست. شما مسئولید به نقش رسانه ها توجه کنید این بسیار بسیار مهم است. حساسیت بر روی نقش رسانه های مکتوب و روزنامه ها - بخصوص در شرایط کنونی ما - بسیار مهم است.