فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

من بارها به مسئولان دولتی تذکر داده ام و به طور جدی از آنها خواسته ام که جلوی این وضعیت (مطبوعات فاسد) را بگیرند

تاریخ: 1/2/1379
من بارها به مسئولان دولتی تذکر داده ام و به طور جدی از آنها خواسته ام که جلوی این وضعیت را بگیرند این اسمش محدود کردن مطبوعات نیست این اسمش جلوگیری از انتقال آزاد اطلاعات نیست - انتقال سالم اطلاعات مورد تایید ماست - این معنایش جلوگیری از نفوذ دشمن است جلوگیری از به ثمر رسیدن توطئه تبلیغاتی دشمن است. من وجود این جریان تبلیغاتی و مطبوعاتی را به حال کشور به حال جوانان به حال آینده به حال انقلاب به حال ایمان مردم مضر می دانم. این جریان دایم درصدد قداست شکنی از مسائل اساسی اسلامی است مباحث اسلامی را زیر سوال می برند انقلاب را زیر سوال می برندا نه با بیان منطقی با روشهای بسیار غلط که جز در مطبوعات ناسالم در دوره هایی که بوده انسان نمی تواند نظیر و شبیهش را پیدا کند!

یکی از راههای تهاجم فرهنگی: دور کردن جوانهای مومن از پایبندیهای متعصبانه ی به ایمان، همان کاری که در اندلس، کردند

تاریخ: 7/1/1371
تهاجم فرهنگی، مثل خود کار فرهنگی، اقدام آرام و بی سر و صدایی ست. یکی از راههای تهاجم فرهنگی، این بوده است که سعی کنند جوانهای مومن را، از پایبندیهای متعصبانه ی به ایمان، که همان چیزهایی ست که یک تمدن را نگه می دارد، منصرف کنند، همان کاری را که در اندلس، در قرنهای گذشته کردند. یعنی جوانها را در عالم، به فساد و شهوترانی و می گساری و این چیزها مشغول کردند.

لزوم توجه نسبت به رفتار زن و مرد، و پوشش زنها در داخل ادارات

تاریخ: 7/1/1371
من بخصوص تاکید می کنم، نسبت به رفتار زن و مرد، و پوشش زنها در داخل ادارات. بعضی شکوه دارند، گله دارند. خانواده های شهدا و زنهای مومن شکایت می کنند به ما. به اینجا تلفن می کنند، نامه می نویسند، یا ما را که می بینند، مکرر می گویند که رفتار بعضی از خانمهای جامعه ی ما، رفتار مناسب و شایسته ی شان زن مسلمان نیست. با اصلاح این خانمهایی که در ادارات مشغول کار هستند، بخش عمده ای از این موضوع، اصلاح می شود