فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

ما با بعضی از آزادیها مخالفیم. ما با آزادیهای جنسی مخالفیم، ما با آزادی گناه مخالفیم

تاریخ: 28/2/1378
طبیعی است که ما با آزادیهایی مخالفیم، مگر کسی شک دارد ما با بعضی از آزادیها مخالفیم. ما با آزادیهای جنسی مخالفیم، ما با آزادی گناه مخالفیم، و این کاری است که مردم را به این طرف سوق می دهد، همین الان در کتابهای ما هست، کتابهای منتشر شده الان وجود دارد. اگر خوف این نبود که با گفتن من، نام یک اثر غلطی تکرار بشود، اسمش را می گفتم، کتابی که جوانان را به طور واضحی، با شیوه های هنری، به سمت گناه سوق می دهد! این یک مساله فکری نیست که ما بگوییم حالا این کتاب منتشر بشود، ما هم جوابش را منتشر کنیم، این جواب ندارد!

من بارها به مسئولان دولتی تذکر داده ام و به طور جدی از آنها خواسته ام که جلوی این وضعیت (مطبوعات فاسد) را بگیرند

تاریخ: 1/2/1379
من بارها به مسئولان دولتی تذکر داده ام و به طور جدی از آنها خواسته ام که جلوی این وضعیت را بگیرند این اسمش محدود کردن مطبوعات نیست این اسمش جلوگیری از انتقال آزاد اطلاعات نیست - انتقال سالم اطلاعات مورد تایید ماست - این معنایش جلوگیری از نفوذ دشمن است جلوگیری از به ثمر رسیدن توطئه تبلیغاتی دشمن است. من وجود این جریان تبلیغاتی و مطبوعاتی را به حال کشور به حال جوانان به حال آینده به حال انقلاب به حال ایمان مردم مضر می دانم. این جریان دایم درصدد قداست شکنی از مسائل اساسی اسلامی است مباحث اسلامی را زیر سوال می برند انقلاب را زیر سوال می برندا نه با بیان منطقی با روشهای بسیار غلط که جز در مطبوعات ناسالم در دوره هایی که بوده انسان نمی تواند نظیر و شبیهش را پیدا کند!

یکی از راههای تهاجم فرهنگی: دور کردن جوانهای مومن از پایبندیهای متعصبانه ی به ایمان، همان کاری که در اندلس، کردند

تاریخ: 7/1/1371
تهاجم فرهنگی، مثل خود کار فرهنگی، اقدام آرام و بی سر و صدایی ست. یکی از راههای تهاجم فرهنگی، این بوده است که سعی کنند جوانهای مومن را، از پایبندیهای متعصبانه ی به ایمان، که همان چیزهایی ست که یک تمدن را نگه می دارد، منصرف کنند، همان کاری را که در اندلس، در قرنهای گذشته کردند. یعنی جوانها را در عالم، به فساد و شهوترانی و می گساری و این چیزها مشغول کردند.