فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

این منطق درست نیست که ما بگوییم چون بدون بشقاب هم در آینده مردم ممکن است تصاویر ماهواره را بگیرند، پس از حالا جلویش را باز کنیم

تاریخ: 28/2/1378
امروز سلطه گران در همه جای دنیا - هر جایی به تناسب - در فکر سلطه فرهنگیند، یک نمونه اش هم همین ماهواره است، که حالا باز هم می بینم بحث ماهواره را مطرح کرده اند. این منطق درست نیست که ما بگوییم چون تا پنج سال دیگر تکنولوژی ماهواره پیشرفت خواهد کرد و بدون بشقاب هم مردم ممکن است تصاویر ماهواره را بگیرند، پس از حالا جلویش را باز کنیم! این منطق، منطق صحیحی نیست. آن کسی که این منطق را مطرح می کند، باید بگوید برای جلوگیری از آن، چه کار تازه یی باید کرد. این منطق و استدلال، این گونه باید نتیجه بدهد. البته دشمن دارد تکنولوژی را پیشرفته می کند.
در مقابل، شماباید فکر کنید که با تطور و پیشرفت تکنولوژی ماهواره، چه کارهایی را می توانید انجام بدهید تا از نفوذ ماهواره جلوگیری کنید. اما این استدلال، که چون دشمن دارد پیشرفت می کند، پس ما بیاییم هر مانعی را از جلوی راهش برداریم، منطقی نیست، این مانع، علی العجاله مانع است، مثل این است که دشمن تا مرزهای ما پیش آمده، آن وقت ما بگوییم، ماکه نمی توانیم بیشتر از دو ساعت مقاومت کنیم، پس برویم! نه آقا! این دو ساعت را مقاومت کنید، شاید پیروز شدید! این چه حرفی است! قانون ممنوعیت ماهواره - که مجلس شورای اسلامی، چند سال قبل از این، آن را تصویب کرد - یک قانون کاملا درست و بجا بود، حداقلش این است شما توانسته اید چند سال این نفوذ را به عقب بیندازید و انشاء اللّه بازهم خواهیدتوانست.
شما باید به موازات این کار، وسائل مصون سازی را فراهم کنید. جوانان را مصون کنید، ذهنها را مصون کنید، دلها را مصون کنید، که اگر علی رغم شما، یک روزی دشمن توانست نفوذ کند، شما قبلا مصونیت ایجاد کرده باشید. راهش این است، این گونه باید با هجوم دشمن برخورد کرد.
ما با این روحیه مقاومت و با این روحیه ایستادگی، توانسته ایم قدرتی مثل استکبار جهانی و مثل آمریکا را، بیست سال پشت در نگه داریم و باز هم می توانیم! ملت ایران قوی است و این استقامت، استقامت ایمانی است، این استقامت، از دین، از اسلام و از ایمان سرچشمه می گیرد و هر جا که باشد، موجب ناکامی دشمن خواهد شد، این را ما باید حفظ و تقویت کنیم. ما باید دین را تقویت کنیم، ایمان جوانان را تقویت کنیم، اجتناب از فساد را تقویت کنیم، این کار، کار درستی است، این راه، راه صحیحی است، و شما ناشران عزیز، در قبال این چیزها مسئولیت دارید.

ما با بعضی از آزادیها مخالفیم. ما با آزادیهای جنسی مخالفیم، ما با آزادی گناه مخالفیم

تاریخ: 28/2/1378
طبیعی است که ما با آزادیهایی مخالفیم، مگر کسی شک دارد ما با بعضی از آزادیها مخالفیم. ما با آزادیهای جنسی مخالفیم، ما با آزادی گناه مخالفیم، و این کاری است که مردم را به این طرف سوق می دهد، همین الان در کتابهای ما هست، کتابهای منتشر شده الان وجود دارد. اگر خوف این نبود که با گفتن من، نام یک اثر غلطی تکرار بشود، اسمش را می گفتم، کتابی که جوانان را به طور واضحی، با شیوه های هنری، به سمت گناه سوق می دهد! این یک مساله فکری نیست که ما بگوییم حالا این کتاب منتشر بشود، ما هم جوابش را منتشر کنیم، این جواب ندارد!

من بارها به مسئولان دولتی تذکر داده ام و به طور جدی از آنها خواسته ام که جلوی این وضعیت (مطبوعات فاسد) را بگیرند

تاریخ: 1/2/1379
من بارها به مسئولان دولتی تذکر داده ام و به طور جدی از آنها خواسته ام که جلوی این وضعیت را بگیرند این اسمش محدود کردن مطبوعات نیست این اسمش جلوگیری از انتقال آزاد اطلاعات نیست - انتقال سالم اطلاعات مورد تایید ماست - این معنایش جلوگیری از نفوذ دشمن است جلوگیری از به ثمر رسیدن توطئه تبلیغاتی دشمن است. من وجود این جریان تبلیغاتی و مطبوعاتی را به حال کشور به حال جوانان به حال آینده به حال انقلاب به حال ایمان مردم مضر می دانم. این جریان دایم درصدد قداست شکنی از مسائل اساسی اسلامی است مباحث اسلامی را زیر سوال می برند انقلاب را زیر سوال می برندا نه با بیان منطقی با روشهای بسیار غلط که جز در مطبوعات ناسالم در دوره هایی که بوده انسان نمی تواند نظیر و شبیهش را پیدا کند!