فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

کار فرهنگی منفی

تاریخ: 28/2/1378
من در ذهن خودم، کار فرهنگی منفی را - یعنی آن چیزی که از نظر ما و با معیار ما بد است - به سه نوع تقسیم می کنم: یک نوع، آن نوشته یا کتابی است که یک منطق یا سخنی را ارائه می دهد که از نظر ما آن سخن غلط است، یک فکر است، یک پیشنهاد است، یک نظر است، در هر زمینه یی ممکن است، لیکن فقط آن صاحب نظر مخالف، در فکر این است که نظرمخالف خودش را مطرح کند، هیچ انگیزه یی دنبال او نیست. طرح چنین فکر مخالف و غلطی - از نظر ما - در جامعه، مفیداست، بودنش از نبودنش بهتر است، زیرا اگر اندیشه غلط طرح نشود، اندیشه درست نمی جوشد، این منطقی است و ما مایلیم آن چیزی که از نظر صاحبش البته درست است، اما از نظر ما غلط است، منتشر بشود، در حوزه های مختلف هم منتشر بشود، کمااین که مثلا در عالم فقاهت، یا در عالم فلسفه - حالا آن بخش کار ما، یعنی فلسفه اسلامی - و بقیه مباحث علمی، کسانی چیزهایی را می نویسند که از نظر یک جمع دیگری غلط است، آنها هم جوابش را می نویسند، نتیجه این می شود که مطلب رشد پیدا می کند، پرورش پیدا می کند، ذهنها قوی می شود و سخن و علم پیش می رود.
نوع دوم کار که غلط است، این است که انگیزه آن صرفا ارائه یک سخن علمی یا یک نظر فلسفی یا اجتماعی یا سیاسی نیست، بلکه جزیی از چارچوب یک طرح براندازی است، نشر این هم مضر است. دشمن وقتی که می خواهد با ابزارفرهنگی به کشور و جامعه و نظامی حمله کند، چیزهایی را هدف می گیرد، که به نظر من امروز در کشور ما چنین چیزهایی هست، هم در عالم کتاب هست، هم در عالم مطبوعات هست، هم در عالم هنر هست. البته وقتی ما می گوییم که این فکر غلط، یا این طرح غلط، یا این سخن نادرست، در چارچوب یک طرح امنیتی و براندازی قرار دارد، ممکن است صاحب آن اندیشه، مطلقا نداند که چه کار دارد می کند! این به معنای آن نیست که خود او هم در آن طرح براندازی یا خرابکاری شریک است، نه، گاهی اصلا او هیچ سهمی ندارد، اما دشمن از او استفاده می کند. این جا یک انسان خیرخواه، به مجرد این که دید از سخن او، از حرف او و از کار او به عنوان جزیی از یک مجموعه خرابکاری در این کشور دارد استفاده می شود، اگر خود او به این کار براندازی یا خرابکاری مایل نیست، فورا عقب می کشد، قاعده اش این است، اگرنکشید، پس او هم سهیم و شریک است. این، نوع دوم از اندیشه های غلط است.
نوع سوم، آن کار فرهنگی یی است که اثرش آنی است و قابل پاسخگویی نیست. مثل این که در جامعه یی بیایند عکسهای مستهجن جنسی را به شکل وسیعی در میان جوانان پخش کنند! شما چه طور می خواهید این را جواب بدهید! اصلا قابل جواب دادن است! این اصلا قابل جواب دادن نیست. وقتی که یک اثر هنری و یک نوشته و یک عکس، یک تاثیر ویرانگر اخلاقی دارد، این قابل پاسخگویی نیست.

این منطق درست نیست که ما بگوییم چون بدون بشقاب هم در آینده مردم ممکن است تصاویر ماهواره را بگیرند، پس از حالا جلویش را باز کنیم

تاریخ: 28/2/1378
امروز سلطه گران در همه جای دنیا - هر جایی به تناسب - در فکر سلطه فرهنگیند، یک نمونه اش هم همین ماهواره است، که حالا باز هم می بینم بحث ماهواره را مطرح کرده اند. این منطق درست نیست که ما بگوییم چون تا پنج سال دیگر تکنولوژی ماهواره پیشرفت خواهد کرد و بدون بشقاب هم مردم ممکن است تصاویر ماهواره را بگیرند، پس از حالا جلویش را باز کنیم! این منطق، منطق صحیحی نیست. آن کسی که این منطق را مطرح می کند، باید بگوید برای جلوگیری از آن، چه کار تازه یی باید کرد. این منطق و استدلال، این گونه باید نتیجه بدهد. البته دشمن دارد تکنولوژی را پیشرفته می کند.
در مقابل، شماباید فکر کنید که با تطور و پیشرفت تکنولوژی ماهواره، چه کارهایی را می توانید انجام بدهید تا از نفوذ ماهواره جلوگیری کنید. اما این استدلال، که چون دشمن دارد پیشرفت می کند، پس ما بیاییم هر مانعی را از جلوی راهش برداریم، منطقی نیست، این مانع، علی العجاله مانع است، مثل این است که دشمن تا مرزهای ما پیش آمده، آن وقت ما بگوییم، ماکه نمی توانیم بیشتر از دو ساعت مقاومت کنیم، پس برویم! نه آقا! این دو ساعت را مقاومت کنید، شاید پیروز شدید! این چه حرفی است! قانون ممنوعیت ماهواره - که مجلس شورای اسلامی، چند سال قبل از این، آن را تصویب کرد - یک قانون کاملا درست و بجا بود، حداقلش این است شما توانسته اید چند سال این نفوذ را به عقب بیندازید و انشاء اللّه بازهم خواهیدتوانست.
شما باید به موازات این کار، وسائل مصون سازی را فراهم کنید. جوانان را مصون کنید، ذهنها را مصون کنید، دلها را مصون کنید، که اگر علی رغم شما، یک روزی دشمن توانست نفوذ کند، شما قبلا مصونیت ایجاد کرده باشید. راهش این است، این گونه باید با هجوم دشمن برخورد کرد.
ما با این روحیه مقاومت و با این روحیه ایستادگی، توانسته ایم قدرتی مثل استکبار جهانی و مثل آمریکا را، بیست سال پشت در نگه داریم و باز هم می توانیم! ملت ایران قوی است و این استقامت، استقامت ایمانی است، این استقامت، از دین، از اسلام و از ایمان سرچشمه می گیرد و هر جا که باشد، موجب ناکامی دشمن خواهد شد، این را ما باید حفظ و تقویت کنیم. ما باید دین را تقویت کنیم، ایمان جوانان را تقویت کنیم، اجتناب از فساد را تقویت کنیم، این کار، کار درستی است، این راه، راه صحیحی است، و شما ناشران عزیز، در قبال این چیزها مسئولیت دارید.

ما با بعضی از آزادیها مخالفیم. ما با آزادیهای جنسی مخالفیم، ما با آزادی گناه مخالفیم

تاریخ: 28/2/1378
طبیعی است که ما با آزادیهایی مخالفیم، مگر کسی شک دارد ما با بعضی از آزادیها مخالفیم. ما با آزادیهای جنسی مخالفیم، ما با آزادی گناه مخالفیم، و این کاری است که مردم را به این طرف سوق می دهد، همین الان در کتابهای ما هست، کتابهای منتشر شده الان وجود دارد. اگر خوف این نبود که با گفتن من، نام یک اثر غلطی تکرار بشود، اسمش را می گفتم، کتابی که جوانان را به طور واضحی، با شیوه های هنری، به سمت گناه سوق می دهد! این یک مساله فکری نیست که ما بگوییم حالا این کتاب منتشر بشود، ما هم جوابش را منتشر کنیم، این جواب ندارد!