فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

در کار فرهنگی نباید مساله پول و بودجه، یک مشکل عمده به حساب آید

تاریخ: 21/9/1368
در کار فرهنگی نباید مساله پول و بودجه، یک مشکل عمده به حساب آید. به این معنا که مشکلات و نقایص فرهنگی را در ردیف نیازهای بودجه یی و در آخرهای لیست قرار ندهیم، بلکه در اولهای لیست - اگر نگوییم در ردیف اول - قرار بدهیم. اگر درست فکر بکنیم، این به صرفه اقتصادی مملکت هم است. یعنی ازاین که بودجه و امکانات بیشتر را به کارهای فرهنگی- بخصوص فرهنگ آموزشی - متوجه کنیم، کشور زیان نخواهد کرد، زیرا که خود این، برای آینده کشور تولید امکانات می کند.

اگر مردم از لحاظ روحی و اخلاقی عقبگرد داشته باشند یقینا مسئولان کشور نمی توانند خودشان را بر کنار بدانند

تاریخ: 4/10/1378
همه وظایف ما، در وظایف اقتصادی و سیاسی خلاصه نمی شود، ما در مقابل معنویات مردم هم مسئولیت داریم. اگر مردم از لحاظ روحی و اخلاقی عقبگرد داشته باشند، نمی شود بگوییم در جامعه هیچ کس مسئول این نیست. حالا اگر بنا شد کسی مسئول باشد، مسئول کیست یقینا مسئولان کشور نمی توانند خودشان را بر کنار بدانند، هر کدام یک طور و به نحوی مسئولیت دارند. پس، مسئولیت معنویات مردم هم بر دوش مدیران کشور در طبقات مختلف - از بالا تا پایین - است.

در محیط وزارتخانه، جوّ حزب الهی را غالب کنید. با همان بار معنایی که کلمه ی حزب الهی دارد

تاریخ: 3/6/1372
من این را عرض می کنم که، در محیط وزارتخانه، آن جو حزب الهی را غالب کنید. با همان بار معنایی که کلمه ی حزب الهی دارد. باید آدمهای متدین بر سرنوشت تشکیلات حاکم باشند. البته در سطوح مختلف، انسان می تواند از همه ی کسانی که اندک چیزی بلدند و خودشان هم با ما هم عقیده نیستند و حتی می گویند که هم عقیده نیستیم ، استفاده کند. حرفی نیست. بنده در بخشهای مختلف کشور، قسمتهایی را می شناسم که آن مدیری که در آن قسمت کار می کند - البته مدیر در سطوح پایین، یا یک کارشناس متخصص - اعتقادی هم به راه انقلاب ما ندارد. اما خودش را در خدمت این مدیریت قرار داده، در خدمت این تشکیلات یا این وزارتخانه یا این اداره قرار داده است، و کار می کند. به این شکل می توانید از خدمات افراد استفاده کنید. اما آنهایی که تعیین کننده اند، راه را مشخص می کنند، و بخصوص، در سطوح بالای مدیریت و نیز کارشناسی هایی که خط دهنده هستند، باید افرادی باشند با روحیه ی انقلابی