فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

اگر استاندار نتواند در شهری، دل مردم را به دست آورد، نظام در آن استان نمی تواند حضور پیدا کند

تاریخ: 1/11/1368
شما که در آن استان تشریف دارید، رئیس جمهور و وزیر و مظهر نظامید. اگر نظام همگانی است، شما نیز باید همگانی باشید. اگر نظام، نظام مستضعفان است، بایستی این موضوع، خودش را در عمل و بیان و رفتار شما نشان بدهد. اگر نظام، نظام پرهیزگر از تجملات و زیادیهاست، باید این ویژگی در زندگی شما مشخص شده باشد. شما آن نمای نظام در استان هستید، بسته به این است که استان از لحاظ وسعت و کمیت آدمها و رفت وآمدکننده ها و کیفیت انسانهای آن جا، چگونه استانی باشد. بحمدالله همه استانهای کشور ما، از لحاظ معنوی و کیفی در سطح بالا قرار دارند و دارای سطح مماسی با آن اوج هستند، ولو در همه استان این گونه نباشد. کیفیت در کشور ما، این طوری توزیع شده است. به دورترین نقاط کشور هم که نگاه کنید، بحمدالله انسانهای با کیفیتی پیدا می شوند. نمی شود گفت که همه کیفیت دارها، در یک استان خاص و یا در تهران و یا در شهرهای بزرگ متمرکز شده است.
بنابراین، مساله اول این است که استاندار باید آن ذهنیتی را که از انقلاب و نظام جمهوری اسلامی و اسلام، در ذهن مردم و ذهن خود من و شما - که مسئولان نظام هستیم - وجود دارد، در عمل و رفتار و کردار و محل معیشت و نوع معیشت و برخورد و جانبداریها و موضعگیریهای خودش نشان بدهد. قطعا اگر استاندار نتواند در شهری، دل عامه و متن مردم را به دست آورد، نظام در آن استان نمی تواند حضور پیدا کند. البته، ممکن است بعضی بگویند: اگر استاندار نتواند چنین کند، مردم با این استاندار بد می شوند، ولی از نظام بر نمی گردند یا مقامات بالا را دوست دارند. بله، در کوتاه مدت همین است، اما در بلند مدت اصلا این طور نیست. آن جایی که پای تجزیه و تحلیل به میان آید و فرصت تجزیه و تحلیل برای استاندار باشد، دیگر استاندار مظهر نظام است و کیفیت کار او، ارایه کننده کیفیت کار نظام می باشد.
استاندار خوب - که شما باشید - کسی است که عاقل و متدین و خوش سلیقه و دارای ظرافت در کار مدیریت باشد. استانداری، از آن مدیریتهای یک بعدی نیست. شما فرضا می توانستید مدیر کل وزارت اقتصاد یا وزارت کار یا وزارت صنایع در یک استان و یا سایر وزارتخانه ها باشید. همه آنها، کارهای یک بعدی است. اگر چه الان هر کار اجتماعی، ذوابعاد است، اما نسبت به کار شما، یک جانبه می باشد. کار شما در درجه اول، یک کار انسانی و سیاسی است و این چیزی است که حقا و انصافا، ظرافت فراوان و عقل وافر و دین خالصی را می طلبد.

وزارت کشور، وزارت مادر است و ما هیچ دستگاه اداری دولتی دیگری به جامعیت وزارت کشور نداریم

تاریخ: 1/11/1368
وزارت کشور، وزارت مادر است و ما هیچ دستگاه اداری دولتی دیگری به جامعیت وزارت کشور نداریم.

فصل بیست و ششم : فرهنگ و کار فرهنگی

عناوین :
کار فرهنگی و اهمیت آن
اقتدار ملی با علم و اخلاق تامین میشود
در کار فرهنگی نباید مساله بودجه، یک مشکل عمده به حساب آید
باید مسئولین در قبال عقبگرد روحی و اخلاقی مردم پاسخگو باشند
باید جوّ حزب الهی در محیط وزارتخانه ها را غالب گردد
ملت غالب، ملتی است که فرهنگش غالب است
غلبه ی فرهنگی موجب غلبه ی در همه امور
از هرطرف که حرکت می کنیم، به فرهنگ می رسیم
باید کاری بشود که خواست مردم در جهت فضایل اخلاقی باشد
حرفهای خودیها در باب انقلاب باید جمع آوری و فهرست شود
کار فرهنگی منفی
پرهیز از انفعال در مسائل فرهنگی
با بعضی از آزادیها از جمله آزادیهای جنسی و آزادی گناه مخالفیم
ضرورت برخورد با مطبوعات فاسد
یکی از راههای تهاجم فرهنگی
لزوم توجه نسبت به رفتار زن و مرد، و پوشش زنها در داخل ادارات
حساسیت بر روی نقش رسانه های مکتوب بسیار مهم است
درباره مساله زن و مرد، پیام وحی حاوی مسائل مهمی است
مسجد، همیشه و در طول تاریخ منشا آثار بزرگی شده است
تا آن جایی که می توانید، به نماز، ذکر و نوافل اهمیت دهید
ضرورت معرفی نماز، تحلیل رازها و رمزهای آن در میان آحاد جامعه
ضرورت اهتمام مسئولین آموزش و پرورش و دانشگاهها به نماز
اهمیت مسئله امر به معروف و نهی از منکر
امر به معروف و نهی از منکر را اقامه کنید