فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

بسیج متن حرکت نظام است. همه باید بسیجی باشند، دولت و مسئولان هم باید بسیجی باشد

تاریخ: 8/9/74
کسی خیال نکند که بسیج، یک حاشیه است و ملت و دولت و حکومت، به راهی می روند و بسیج هم در کناری نشسته و به خود مشغول است، خیر، بسیج متن حرکت نظام است. همه باید بسیجی باشند، دولت و مسئولان هم باید بسیجی باشد
...بسیجی کسی است که برای ارزشهای اسلام، اهمیت قایل است و معتقد به خدا و خاضع و خاشع در مقابل پروردگار عالمیان است. در دل، مشتاق صلاح است و می خواهد صالح و پاک باشد و از رذایل اخلاقی دور بماند. می خواهد روز به روز انس خود را با خدا بیشتر کند و بنده او باشد و بر طبق فرمان او زندگی کند. بسیجی این راه را، راه سعادت می داند. او سعادت را در شهوات زودگذر زندگی و پوشیدن لباس الوان و رنگارنگ و قرار گرفتن در معرض دید این و آن به خاطر ارضای یک ساعته، نمی داند. روح او با این چیزهای کوچک و حقیر، ارضا نمی شود، روح او با معارف الهی ارضا می گردد.

فصل بیست و پنجم : وزارت کشور

عناوین :
استاندار باید بتواند دل مردم را بدست بیاورد
وزارت کشور، وزارت مادر است

اگر استاندار نتواند در شهری، دل مردم را به دست آورد، نظام در آن استان نمی تواند حضور پیدا کند

تاریخ: 1/11/1368
شما که در آن استان تشریف دارید، رئیس جمهور و وزیر و مظهر نظامید. اگر نظام همگانی است، شما نیز باید همگانی باشید. اگر نظام، نظام مستضعفان است، بایستی این موضوع، خودش را در عمل و بیان و رفتار شما نشان بدهد. اگر نظام، نظام پرهیزگر از تجملات و زیادیهاست، باید این ویژگی در زندگی شما مشخص شده باشد. شما آن نمای نظام در استان هستید، بسته به این است که استان از لحاظ وسعت و کمیت آدمها و رفت وآمدکننده ها و کیفیت انسانهای آن جا، چگونه استانی باشد. بحمدالله همه استانهای کشور ما، از لحاظ معنوی و کیفی در سطح بالا قرار دارند و دارای سطح مماسی با آن اوج هستند، ولو در همه استان این گونه نباشد. کیفیت در کشور ما، این طوری توزیع شده است. به دورترین نقاط کشور هم که نگاه کنید، بحمدالله انسانهای با کیفیتی پیدا می شوند. نمی شود گفت که همه کیفیت دارها، در یک استان خاص و یا در تهران و یا در شهرهای بزرگ متمرکز شده است.
بنابراین، مساله اول این است که استاندار باید آن ذهنیتی را که از انقلاب و نظام جمهوری اسلامی و اسلام، در ذهن مردم و ذهن خود من و شما - که مسئولان نظام هستیم - وجود دارد، در عمل و رفتار و کردار و محل معیشت و نوع معیشت و برخورد و جانبداریها و موضعگیریهای خودش نشان بدهد. قطعا اگر استاندار نتواند در شهری، دل عامه و متن مردم را به دست آورد، نظام در آن استان نمی تواند حضور پیدا کند. البته، ممکن است بعضی بگویند: اگر استاندار نتواند چنین کند، مردم با این استاندار بد می شوند، ولی از نظام بر نمی گردند یا مقامات بالا را دوست دارند. بله، در کوتاه مدت همین است، اما در بلند مدت اصلا این طور نیست. آن جایی که پای تجزیه و تحلیل به میان آید و فرصت تجزیه و تحلیل برای استاندار باشد، دیگر استاندار مظهر نظام است و کیفیت کار او، ارایه کننده کیفیت کار نظام می باشد.
استاندار خوب - که شما باشید - کسی است که عاقل و متدین و خوش سلیقه و دارای ظرافت در کار مدیریت باشد. استانداری، از آن مدیریتهای یک بعدی نیست. شما فرضا می توانستید مدیر کل وزارت اقتصاد یا وزارت کار یا وزارت صنایع در یک استان و یا سایر وزارتخانه ها باشید. همه آنها، کارهای یک بعدی است. اگر چه الان هر کار اجتماعی، ذوابعاد است، اما نسبت به کار شما، یک جانبه می باشد. کار شما در درجه اول، یک کار انسانی و سیاسی است و این چیزی است که حقا و انصافا، ظرافت فراوان و عقل وافر و دین خالصی را می طلبد.