فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

محبت و ارتباط مردم، یک امر دو جانبه است. باید از طرف مسئولان در همه سطوح، به مردم پاسخ داده بشود

تاریخ: 6/2/1376
مخاطب، شما مسئولان کشورید. چیزی که می خواهم به شما بگویم، این است که عزیزان من! در هر جایی که شما مسئول هستید، این را باید قدر بدانید، نگهش بدارید و حفظش کنید. ما باید این را حفظ کنیم. اعتماد و اطمینان و پیوستگی و محبت مردم، یک حرکت یکجانبه نیست که اگر مردم به کسی محبت کردند و دل بستند، هر کار هم بکنی، اینها محبت دارند. نخیر، این طور نیست. محبت و ارتباط مردم، یک امر دوجانبه است. باید از طرف مسئولان در همه سطوح، به مردم پاسخ داده بشود. البته این پاسخ، انواع و میدانهایی دارد. باید برای مردم کار بشود.

بسیج متن حرکت نظام است. همه باید بسیجی باشند، دولت و مسئولان هم باید بسیجی باشد

تاریخ: 8/9/74
کسی خیال نکند که بسیج، یک حاشیه است و ملت و دولت و حکومت، به راهی می روند و بسیج هم در کناری نشسته و به خود مشغول است، خیر، بسیج متن حرکت نظام است. همه باید بسیجی باشند، دولت و مسئولان هم باید بسیجی باشد
...بسیجی کسی است که برای ارزشهای اسلام، اهمیت قایل است و معتقد به خدا و خاضع و خاشع در مقابل پروردگار عالمیان است. در دل، مشتاق صلاح است و می خواهد صالح و پاک باشد و از رذایل اخلاقی دور بماند. می خواهد روز به روز انس خود را با خدا بیشتر کند و بنده او باشد و بر طبق فرمان او زندگی کند. بسیجی این راه را، راه سعادت می داند. او سعادت را در شهوات زودگذر زندگی و پوشیدن لباس الوان و رنگارنگ و قرار گرفتن در معرض دید این و آن به خاطر ارضای یک ساعته، نمی داند. روح او با این چیزهای کوچک و حقیر، ارضا نمی شود، روح او با معارف الهی ارضا می گردد.

فصل بیست و پنجم : وزارت کشور

عناوین :
استاندار باید بتواند دل مردم را بدست بیاورد
وزارت کشور، وزارت مادر است