فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

اعتقاد به قضیه مهدی و موضوع ظهور و فرج و انتظار، گنجینه عظیمی است که ملتها می توانند از آن بهره های فراوانی ببرند

تاریخ: 17/10/74
اعتقاد به قضیه مهدی و موضوع ظهور و فرج و انتظار، گنجینه عظیمی است که ملتها می توانند از آن بهره های فراوانی ببرند. شما کشتی یی را در یک دریای طوفانی فرض کنید. اگر کسانی که در این کشتی هستند، عقیده داشته باشند که اطراف آنها تا هزار فرسنگ، هیچ ساحلی وجود ندارد و آب و نان و وسایل حرکت اندکی داشته باشند، کسانی که در این کشتی هستند، چه کار می کنند آیا هیچ تصور می شود که اینها برای آن که حرکت کنند و کشتی را پیش ببرند، تلاشی بکنند نه، چون به نظر خودشان، مرگشان حتمی است. وقتی انسان مرگش حتمی است، دیگر چه حرکت و تلاشی باید بکند امید و افقی وجود ندارد.
... بشریت در طول تاریخ و در حیات اجتماعی، مثل همان سرنشینان یک کشتی طوفان زده، همیشه گرفتار مشکلاتی از سوی قدرتمندان و ستمگران و قویدستان و مسلطین بر امور انسانهای مظلوم بوده است. امید، موجب می شود که انسان مبارزه کند و راه را باز نماید و پیش برود
وقتی به شما می گویند انتظار بکشید، یعنی این وضعیتی که امروز شما را رنج می دهد و دلتان را به درد می آورد، ابدی نیست و تمام خواهد شد. ببینید چه قدر انسان حیات و نشاط پیدا می کند. این، نقش اعتقاد به امام زمان ( صلوات الله علیه و ارواحنا فداه ) است. این، نقش اعتقاد به مهدی موعود می باشد. این عقیده است که شیعه را تا امروز، از آن همه پیچ و خمهای عجیب و غریبی که در سر راهش قرار داده بودند، عبور داده است و امروز بحمدالله عزت و پرچم سربلندی اسلام و قرآن، در دست شما ملت مسلمان و شیعه ایران است. هر جا که چنین اعتقادی باشد، همین امید و مبارزه وجود دارد.

فصل بیست و چهارم : نقش مردم

عناوین :
ضرورت سهیم شدن همراه با عدالت مردم در کارهای دولت
در جامعه اسلامی، همه دستگاهها متکی به مردم هستند
نسبت معکوس بین ارتباط با مردم و ارتباط با قدرتها
انقطاع از واقعیات و دوری از مردم عامل انحطاط مسئولین است
بیان صادقانه و صحیح واقعیتها، راه حصول به محبت و اعتماد مردم
محبت و ارتباط مردم، یک امر دو جانبه است
بسیج متن حرکت نظام است. همه باید بسیجی باشند

مردم بایستی در کارهای دولت، سهیم باشند لیکن نوع دخالت، نباید منجر به این شود که بعضی از قشرها سودهای کلان و باد آورده ببرند

تاریخ: 8/6/75
ما به صورت یک اصل، از اوایل انقلاب، روی مشارکت مردم تکه کردیم. امام رضوان الله تعالی علیه، مکرر در مکرر، درباره مشارکت دادن مردم، توصیه می کردند و حرف می زدند، آن روزها، تفکری هم وجود داشت که مردم را تقریبا از میدانهای گوناگون، دور می کرد. بعد هم بحمدالله همه به این رسیدند که نه، مردم بایستی در مسایل گوناگون کشور، چه مسایل اقتصادی و چه سایر زمینه ها - در مسایل سیاسی که بحمدالله حالا هم دخالت دارند - شرکت و دخالت داشته باشند. امروز هم این طوری است، باید هم باشد.
این، یک اصل هم است که مردم بایستی در کارهای دولت، سهیم، شریک، همکار و مباشر کار باشند لیکن نکته اساسی که در این جا وجود دارد، این است که نوع دخالت مردم، نباید منجر به این شود که بعضی از قشرهای مردم یا بعضی از افراد زرنگ در میان مردم، سودهای کلان و بادآورده ببرند، در حالی که عده دیگری از مردم، در اولیات زندگی در بمانند. یعنی همان مساله اساسی عدالت اجتماعی و رسیدگی به همه قشرها در بخشهای مختلف، باید مورد توجه قرار بگیرد.