فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

نقطه ی قوت شما ایمان و ایثار و دل دادن به مجاهدت و همچنین همبستگی و همدلی شماها با هم است

تاریخ: 3/3/1384
دشمن، نقطه ی ضعف خودش و نقطه ی قوت شما را هم فهمیده. نقطه ی قوت شما ایمان و ایثار و دل دادن به مجاهدت وهمچنین همبستگی و همدلی شماها با هم است. نقطه ی ضعف او این است که در مقابل نیروی ملی یک ملت هیچ ابزاری ندارد. ابزار نظامی فایده و پیشرفتی ندارد. این را دشمن می داند. دشمن درصدد است این مقاومت را درهم بشکند. درصدد است این ایمان را تضعیف کند. در صدد است همبستگی ملی و همدلی را از بین ببرد. اگر دیدید کسی از دل دادن به بیگانه و رها کردن ایمان و مقاومت و وحدت حرف می زند، بدانید از زبان دشمن دارد حرف می زند. چه بداند، چه نداند. همه جا این معیار و شاخص به درد من و شما می خورد که بدانیم در کجا و چگونه داریم زندگی می کنیم. محیط و زمان خود را بشناسیم.

فصل بیست و سوم : امیدوار کردن مردم

عناوین :
مردم را به آینده ی نظام و بهبود وضعیت خودشان امیدوار کنید
مردم را به دلسوزی خودتان نسبت به آنها مطمئن کنید
اعتقاد به مهدویت یک گنجینه عظیم است

سعی کنید مردم را به آینده ی نظام و بهبود وضعیت خودشان امیدوار و به دلسوزی خودتان هم نسبت به آنها مطمئن کنید

تاریخ: 5/6/1382
سعی کنید مردم را به آینده ی نظام و بهبود وضعیت خودشان امیدوار و به دلسوزی خودتان هم نسبت به آنها مطمئن کنید، مردم احساس کنند که مسوولان کشور نسبت به آنها دلسوزند و مسائل آنها را درک می کنند.