فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

نباید اجازه بدهیم که دستهایی، در یکپارچگی ملت تفرقه ایجاد کنند

تاریخ: 1/12/1369
هیچکدام از ما مسئولان نظام نباید اجازه بدهیم که دستهایی، یا از روی عناد و غرض و یا از روی جهالت، در یکپارچگی ملت تفرقه ایجاد کنند و مردم را به دسته جات تقسیم نمایند و اهوای آنان را با یکدیگر متقابل و متضاد بکنند. این، راههایی دارد. با تشر زدن و دعوا کردن و تهدید کردن، همیشه این مقصود حاصل نمی شود. بیشتر با محبت و جلب قلوب و جذب باید این مقصود را عملی کرد.

هم جهتی سه قوه برای ملت ایران یک فرصت است. نگذارید این فضای هماهنگی، از بین برود

تاریخ: 8/8/1384
هم جهتی سه قوه برای ملت ایران یک فرصت است. البته عده یی این را محکوم می کنند، که این محکوم کردن غلط است.این که کسانی در قوای مختلف با انتخاب و خواست مردم در جهت واحدی از لحاظ مشی سیاسی حرکت کنند، هیچ چیز مضری نیست. برای کشور مفید است. البته عرصه باز است، کارها شفاف است و مردم می بینند. منتقد، انتقادمنصفانه می کند. قدر و ظرفیت اشخاص، همت ها و انگیزه ها مشخص می شود. این ایرادی ندارد. الان فرصتی پیش آمده است. نگذارید این فضای هماهنگی، با طرح بی مورد برخی از اشکالات یا با بزرگ کردن چیزهای کوچک، از بین برود. توجه داشته باشید چشم و گوش های بدخواه و بددلی وجود دارند که می خواهند بین عناصر هم جهت اختلاف به وجود بیاورند و نگذارند کار کنند. خیلی مراقب باشید. هم در دولت مراقب باشید، هم در مجلس مراقب باشید،هم در قوه ی قضاییه مراقب باشید، هم در عرصه های گوناگون سیاسی و مطبوعاتی و غیره.

نقطه ی قوت شما ایمان و ایثار و دل دادن به مجاهدت و همچنین همبستگی و همدلی شماها با هم است

تاریخ: 3/3/1384
دشمن، نقطه ی ضعف خودش و نقطه ی قوت شما را هم فهمیده. نقطه ی قوت شما ایمان و ایثار و دل دادن به مجاهدت وهمچنین همبستگی و همدلی شماها با هم است. نقطه ی ضعف او این است که در مقابل نیروی ملی یک ملت هیچ ابزاری ندارد. ابزار نظامی فایده و پیشرفتی ندارد. این را دشمن می داند. دشمن درصدد است این مقاومت را درهم بشکند. درصدد است این ایمان را تضعیف کند. در صدد است همبستگی ملی و همدلی را از بین ببرد. اگر دیدید کسی از دل دادن به بیگانه و رها کردن ایمان و مقاومت و وحدت حرف می زند، بدانید از زبان دشمن دارد حرف می زند. چه بداند، چه نداند. همه جا این معیار و شاخص به درد من و شما می خورد که بدانیم در کجا و چگونه داریم زندگی می کنیم. محیط و زمان خود را بشناسیم.