فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

آنچه که من امروز علاج همه ی مشکلات کشور می دانم استحکام ساخت داخلی نظام است، یعنی حفظ وحدت، و پایبندی به وظایف خود

تاریخ: 18/3/1382
آنچه که من امروز علاج همه ی مشکلات کشور می دانم - که البته این کار با همت عمومی امکان پذیر است - استحکام ساخت داخلی نظام است این مایه و پایه ی همه ی پیشرفتها و خدمات و باز شدن همه ی گره هاست یعنی حفظ وحدت، پایبندی هر انسان و هر بخشی از بخشهای قانونی کشور - که مشغول فعالیتند - به وظایف خود، حفظ آرامش در محیط جامعه، تلاش برای کار کردن و فضا را انباشتن از فعالیتهای مخلصانه و مومنانه، بخصوص در مجموعه ی دانشجویی و دانشگاهی به طور عموم و کار روشن بینانه و آگاهانه ی دانشگاهی کردن با همان دو نگاه که اول گفتم: نگاهی به دانشگاه و نگاهی به سطح بین المللی و وضعیت جریانهای جهانی.

نباید اجازه بدهیم که دستهایی، در یکپارچگی ملت تفرقه ایجاد کنند

تاریخ: 1/12/1369
هیچکدام از ما مسئولان نظام نباید اجازه بدهیم که دستهایی، یا از روی عناد و غرض و یا از روی جهالت، در یکپارچگی ملت تفرقه ایجاد کنند و مردم را به دسته جات تقسیم نمایند و اهوای آنان را با یکدیگر متقابل و متضاد بکنند. این، راههایی دارد. با تشر زدن و دعوا کردن و تهدید کردن، همیشه این مقصود حاصل نمی شود. بیشتر با محبت و جلب قلوب و جذب باید این مقصود را عملی کرد.

هم جهتی سه قوه برای ملت ایران یک فرصت است. نگذارید این فضای هماهنگی، از بین برود

تاریخ: 8/8/1384
هم جهتی سه قوه برای ملت ایران یک فرصت است. البته عده یی این را محکوم می کنند، که این محکوم کردن غلط است.این که کسانی در قوای مختلف با انتخاب و خواست مردم در جهت واحدی از لحاظ مشی سیاسی حرکت کنند، هیچ چیز مضری نیست. برای کشور مفید است. البته عرصه باز است، کارها شفاف است و مردم می بینند. منتقد، انتقادمنصفانه می کند. قدر و ظرفیت اشخاص، همت ها و انگیزه ها مشخص می شود. این ایرادی ندارد. الان فرصتی پیش آمده است. نگذارید این فضای هماهنگی، با طرح بی مورد برخی از اشکالات یا با بزرگ کردن چیزهای کوچک، از بین برود. توجه داشته باشید چشم و گوش های بدخواه و بددلی وجود دارند که می خواهند بین عناصر هم جهت اختلاف به وجود بیاورند و نگذارند کار کنند. خیلی مراقب باشید. هم در دولت مراقب باشید، هم در مجلس مراقب باشید،هم در قوه ی قضاییه مراقب باشید، هم در عرصه های گوناگون سیاسی و مطبوعاتی و غیره.