فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

به طور طبیعی برخی عوامل ضد وحدت وجود دارد - اختلافات قومی، مذهبی، طایفه یی، و سیاسی- که باید باآنها مقابله کرد

تاریخ: 6/2/1384
به طور طبیعی برخی عوامل ضد وحدت وجود دارد - اختلافات قومی، اختلافات مذهبی و طایفه یی، اختلافات سیاسی -که باید با آنها مقابله کرد. با تکیه به نام مقدس پیغمبر و یاد آن بزرگوار - که محور وحدت امت اسلامی است - بایدبر این اختلافات غلبه کرد. لیکن از این دشوارتر، موجبات تفرقه یی است که به امت اسلامی تزریق می شود. در بسترهمین اختلافات قومی و طایفه یی و مذهبی، دشمنان اسلام طبق سیاست همیشگی خودشان، بین مسلمانان اختلاف ایجاد می کنند. دست دشمن، توطئه ی دشمن و تدبیر دشمن را در ورای این اختلافات می شود بوضوح دید

آنچه که من امروز علاج همه ی مشکلات کشور می دانم استحکام ساخت داخلی نظام است، یعنی حفظ وحدت، و پایبندی به وظایف خود

تاریخ: 18/3/1382
آنچه که من امروز علاج همه ی مشکلات کشور می دانم - که البته این کار با همت عمومی امکان پذیر است - استحکام ساخت داخلی نظام است این مایه و پایه ی همه ی پیشرفتها و خدمات و باز شدن همه ی گره هاست یعنی حفظ وحدت، پایبندی هر انسان و هر بخشی از بخشهای قانونی کشور - که مشغول فعالیتند - به وظایف خود، حفظ آرامش در محیط جامعه، تلاش برای کار کردن و فضا را انباشتن از فعالیتهای مخلصانه و مومنانه، بخصوص در مجموعه ی دانشجویی و دانشگاهی به طور عموم و کار روشن بینانه و آگاهانه ی دانشگاهی کردن با همان دو نگاه که اول گفتم: نگاهی به دانشگاه و نگاهی به سطح بین المللی و وضعیت جریانهای جهانی.

نباید اجازه بدهیم که دستهایی، در یکپارچگی ملت تفرقه ایجاد کنند

تاریخ: 1/12/1369
هیچکدام از ما مسئولان نظام نباید اجازه بدهیم که دستهایی، یا از روی عناد و غرض و یا از روی جهالت، در یکپارچگی ملت تفرقه ایجاد کنند و مردم را به دسته جات تقسیم نمایند و اهوای آنان را با یکدیگر متقابل و متضاد بکنند. این، راههایی دارد. با تشر زدن و دعوا کردن و تهدید کردن، همیشه این مقصود حاصل نمی شود. بیشتر با محبت و جلب قلوب و جذب باید این مقصود را عملی کرد.