فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

من امروز دستهایی را می بینم که با برنامه، به عنوان شیعه و سنی، میان مسلمانان جنگ ایجاد می کنند

تاریخ: 14/3/1384
می خواهم به ملت خودمان و ملت عراق و ملت پاکستان و دیگر ملتهای مسلمان هشدار بدهم. اختلافات مذهبی و اختلافات شیعه و سنی را مهار کنند. من امروز دستهایی را می بینم که با برنامه، به عنوان شیعه و سنی، میان مسلمانان جنگ ایجاد می کنند. کشتارهایی که اتفاق می افتد و انفجارهایی که در مساجد، حسینیه ها، نمازهای جماعت و نمازهای جمعه به وجود می آید، یقینا دست خبیث صهیونیسم و استکبار در آنها وجود دارد. این کار خود مسلمان ها نیست.هم در عراق، هم در ایران، هم در افغانستان، هم در پاکستان و هم در همه ی کشورهای دیگر، امروز مسلمانان وظیفه دارند به موارد اتحاد و وحدت خودشان بپردازند. توحید، یکی. خدا، یکی. نبوت، یکی. معاد، یکی. قرآن، یکی.بیشترین احکام شریعت اسلامی، یکی. همه مشترک، اما دشمن می آید روی نقاط افتراق انگشت می گذارد و دلها را پراز کینه ی به یکدیگر می کند. برای این که بتواند به هدفهای خود برسد.
در کشور ما و سایر کشورهای اسلامی، انگلیسی ها و دستگاه جاسوسی انگلیس میان شیعه و سنی اختلاف ایجاد کردند. آنهاتجربه ی زیادی در این کار دارند. همه باید مراقب باشند.

به طور طبیعی برخی عوامل ضد وحدت وجود دارد - اختلافات قومی، مذهبی، طایفه یی، و سیاسی- که باید باآنها مقابله کرد

تاریخ: 6/2/1384
به طور طبیعی برخی عوامل ضد وحدت وجود دارد - اختلافات قومی، اختلافات مذهبی و طایفه یی، اختلافات سیاسی -که باید با آنها مقابله کرد. با تکیه به نام مقدس پیغمبر و یاد آن بزرگوار - که محور وحدت امت اسلامی است - بایدبر این اختلافات غلبه کرد. لیکن از این دشوارتر، موجبات تفرقه یی است که به امت اسلامی تزریق می شود. در بسترهمین اختلافات قومی و طایفه یی و مذهبی، دشمنان اسلام طبق سیاست همیشگی خودشان، بین مسلمانان اختلاف ایجاد می کنند. دست دشمن، توطئه ی دشمن و تدبیر دشمن را در ورای این اختلافات می شود بوضوح دید

آنچه که من امروز علاج همه ی مشکلات کشور می دانم استحکام ساخت داخلی نظام است، یعنی حفظ وحدت، و پایبندی به وظایف خود

تاریخ: 18/3/1382
آنچه که من امروز علاج همه ی مشکلات کشور می دانم - که البته این کار با همت عمومی امکان پذیر است - استحکام ساخت داخلی نظام است این مایه و پایه ی همه ی پیشرفتها و خدمات و باز شدن همه ی گره هاست یعنی حفظ وحدت، پایبندی هر انسان و هر بخشی از بخشهای قانونی کشور - که مشغول فعالیتند - به وظایف خود، حفظ آرامش در محیط جامعه، تلاش برای کار کردن و فضا را انباشتن از فعالیتهای مخلصانه و مومنانه، بخصوص در مجموعه ی دانشجویی و دانشگاهی به طور عموم و کار روشن بینانه و آگاهانه ی دانشگاهی کردن با همان دو نگاه که اول گفتم: نگاهی به دانشگاه و نگاهی به سطح بین المللی و وضعیت جریانهای جهانی.