فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

راههای مختلف توطئه استعمار

تاریخ: 30/5 /1370
دشمن از راههای مختلف توطئه می کند، یکی از راهها، اختلاف افکنی است. هرگونه اختلافی، هرجا که باشد، برخلاف نظر اسلام و قرآن است، چه اختلافات سیاسی باشد، چه اختلافات قبیله یی باشد.
از راههای دیگری که دشمن امروز سعی می کند در میان مردم ما نفوذ پیدا کند، شایعه پراکنی است. از زمان پیروزی انقلاب تا امروز، هرجا توانستند، شایعه پراکنی کردند. هدفشان این است که دل مردم را بلرزانند و امید آنها را از بین ببرند.

من امروز دستهایی را می بینم که با برنامه، به عنوان شیعه و سنی، میان مسلمانان جنگ ایجاد می کنند

تاریخ: 14/3/1384
می خواهم به ملت خودمان و ملت عراق و ملت پاکستان و دیگر ملتهای مسلمان هشدار بدهم. اختلافات مذهبی و اختلافات شیعه و سنی را مهار کنند. من امروز دستهایی را می بینم که با برنامه، به عنوان شیعه و سنی، میان مسلمانان جنگ ایجاد می کنند. کشتارهایی که اتفاق می افتد و انفجارهایی که در مساجد، حسینیه ها، نمازهای جماعت و نمازهای جمعه به وجود می آید، یقینا دست خبیث صهیونیسم و استکبار در آنها وجود دارد. این کار خود مسلمان ها نیست.هم در عراق، هم در ایران، هم در افغانستان، هم در پاکستان و هم در همه ی کشورهای دیگر، امروز مسلمانان وظیفه دارند به موارد اتحاد و وحدت خودشان بپردازند. توحید، یکی. خدا، یکی. نبوت، یکی. معاد، یکی. قرآن، یکی.بیشترین احکام شریعت اسلامی، یکی. همه مشترک، اما دشمن می آید روی نقاط افتراق انگشت می گذارد و دلها را پراز کینه ی به یکدیگر می کند. برای این که بتواند به هدفهای خود برسد.
در کشور ما و سایر کشورهای اسلامی، انگلیسی ها و دستگاه جاسوسی انگلیس میان شیعه و سنی اختلاف ایجاد کردند. آنهاتجربه ی زیادی در این کار دارند. همه باید مراقب باشند.

به طور طبیعی برخی عوامل ضد وحدت وجود دارد - اختلافات قومی، مذهبی، طایفه یی، و سیاسی- که باید باآنها مقابله کرد

تاریخ: 6/2/1384
به طور طبیعی برخی عوامل ضد وحدت وجود دارد - اختلافات قومی، اختلافات مذهبی و طایفه یی، اختلافات سیاسی -که باید با آنها مقابله کرد. با تکیه به نام مقدس پیغمبر و یاد آن بزرگوار - که محور وحدت امت اسلامی است - بایدبر این اختلافات غلبه کرد. لیکن از این دشوارتر، موجبات تفرقه یی است که به امت اسلامی تزریق می شود. در بسترهمین اختلافات قومی و طایفه یی و مذهبی، دشمنان اسلام طبق سیاست همیشگی خودشان، بین مسلمانان اختلاف ایجاد می کنند. دست دشمن، توطئه ی دشمن و تدبیر دشمن را در ورای این اختلافات می شود بوضوح دید