فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

مقابله با تفرقه افکنی دشمنان اسلام

تاریخ: 5/7/1370
دشمن می خواهد میان فرقه های اسلامی نزاع باشد، بخصوص بعد از پیروزی انقلاب اسلامی دشمن خواسته است بین ایران انقلابی و اسلامی و بقیه ملتها جدایی بیندازد. از خدا می خواهند که در دنیای اسلام گفته شود: اینها شیعه هستند و انقلابشان انقلاب شیعی است و به ما سنی ها ربطی ندارد ! ملت ایران از اول انقلاب گفته است بله، ما شیعه و موالیان اهل بیت پیامبریم، اما این انقلاب، یک انقلاب اسلامی بر اساس قرآن، بر اساس توحید، بر اساس اسلام خالص و ناب، بر اساس وحدت و برادری بین همه مسلمین است. این را از اول ملت ما گفتند و امام ما نیز این را فریاد کشید و بیان کرد.
نگذارید این وحدت خدشه دار بشود. سایر ملتهای مسلمان در کشورهای دیگر نگذارند که نویسندگان و قلم به دستهای مزدور، علیه ملت ایران و انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی مطلب بنویسند و تهمت و افترا پخش کنند، آنها دارند این کار را می کنند. نویسندگان خود ما هوشیاری بخرج دهند و نگذارند دشمن بهانه به دست بیاورد، تا این شکاف وسیع بشود. صدا و سیما، رسانه ها، روزنامه ها، کتاب نویسها، همه و همه مواظب باشند بهانه یی به دست دشمن ندهند، تا اختلاف بین مسلمین ایجاد کند. ما گفتیم که برادران مسلمان در هرجا هستند و مذهبشان هرچه هست، باشند، اما همه برادر باشند و در راه اسلام و توحید و قرآن، با استکبار - که ضد اسلام و ضد توحید و ضد قرآن است - مبارزه کنند.

راههای مختلف توطئه استعمار

تاریخ: 30/5 /1370
دشمن از راههای مختلف توطئه می کند، یکی از راهها، اختلاف افکنی است. هرگونه اختلافی، هرجا که باشد، برخلاف نظر اسلام و قرآن است، چه اختلافات سیاسی باشد، چه اختلافات قبیله یی باشد.
از راههای دیگری که دشمن امروز سعی می کند در میان مردم ما نفوذ پیدا کند، شایعه پراکنی است. از زمان پیروزی انقلاب تا امروز، هرجا توانستند، شایعه پراکنی کردند. هدفشان این است که دل مردم را بلرزانند و امید آنها را از بین ببرند.

من امروز دستهایی را می بینم که با برنامه، به عنوان شیعه و سنی، میان مسلمانان جنگ ایجاد می کنند

تاریخ: 14/3/1384
می خواهم به ملت خودمان و ملت عراق و ملت پاکستان و دیگر ملتهای مسلمان هشدار بدهم. اختلافات مذهبی و اختلافات شیعه و سنی را مهار کنند. من امروز دستهایی را می بینم که با برنامه، به عنوان شیعه و سنی، میان مسلمانان جنگ ایجاد می کنند. کشتارهایی که اتفاق می افتد و انفجارهایی که در مساجد، حسینیه ها، نمازهای جماعت و نمازهای جمعه به وجود می آید، یقینا دست خبیث صهیونیسم و استکبار در آنها وجود دارد. این کار خود مسلمان ها نیست.هم در عراق، هم در ایران، هم در افغانستان، هم در پاکستان و هم در همه ی کشورهای دیگر، امروز مسلمانان وظیفه دارند به موارد اتحاد و وحدت خودشان بپردازند. توحید، یکی. خدا، یکی. نبوت، یکی. معاد، یکی. قرآن، یکی.بیشترین احکام شریعت اسلامی، یکی. همه مشترک، اما دشمن می آید روی نقاط افتراق انگشت می گذارد و دلها را پراز کینه ی به یکدیگر می کند. برای این که بتواند به هدفهای خود برسد.
در کشور ما و سایر کشورهای اسلامی، انگلیسی ها و دستگاه جاسوسی انگلیس میان شیعه و سنی اختلاف ایجاد کردند. آنهاتجربه ی زیادی در این کار دارند. همه باید مراقب باشند.