فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

پرچم اسلام دست شماست. باید این پرچم را حفظ کنید. با تنازع و کشمکش، این پرچم حفظ نخواهد شد

تاریخ: 6/10/1368
همه دستگاهها باید خوب کار کنند و همه مردم باید دستگاهها را کمک نمایند. امروز، پرچم اسلام دست شما ملت و دولت است. باید این پرچم را حفظ کنید. با تنازع و کشمکش، این پرچم حفظ نخواهد شد.

فصل بیست و دوم : وحدت

عناوین :
دشمن، اتحاد مردم را هدف گرفته است
امروز مسئله وحدت برای مسلمین یک نیاز قطعی است
مقابله با تفرقه افکنی دشمنان اسلام
راههای مختلف توطئه استعمار
برنامه ریزی دشمن در جهت اختلاف میان شیعه و سنی
طبیعتاً برخی عوامل ضد وحدت وجود دارد که باید با آنها مقابله کرد
وحدت و پایبندی به وظایف خود علاج همه مشکلات کشور است
هم جهتی سه قوه برای ملت ایران یک فرصت است
ایمان، ایثار، دل دادن به مجاهدت، همبستگی و همدلی نقطه ی قوت است

دشمن، اتحاد مردم را هدف گرفته است

تاریخ: 1/1/1384
همبستگی و اتحادتان را حفظ کنید. دشمن، اتحاد مردم را هدف گرفته است.