فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

اگر برخوردهای خطی ادامه یابد، اعتماد مردم را از دست می دهیم

تاریخ: 23/5 /1370
آن کسی که به برادر مسلمان خودش، که گرایش و خط سیاسیش با او فرق دارد، اهانت می کند، به او می پرد، علیه او می نویسد و داد سخن می دهد، آیا نمی داند که با این کار چه چیزی از دست خواهد داد شما می خواهید به خیال خودتان برادرتان را اصلاح کنید. آیا آن کسی که این انتقاد و این اعتراض یکسره و مطلق شما را - که غالبا اعتراضها مطلق است - می شنود، او همان برادر شماست برو برادرت را مخفیانه پیدا کن، هرچه می خواهی به او بگو، چرا با این اختلاف افکنی، مردم و مخاطبان عمومی جامعه را دچار تشویش فکری می کنی. اگر برخوردهای خطی ادامه یابد، اعتماد مردم را از دست می دهیم

پرچم اسلام دست شماست. باید این پرچم را حفظ کنید. با تنازع و کشمکش، این پرچم حفظ نخواهد شد

تاریخ: 6/10/1368
همه دستگاهها باید خوب کار کنند و همه مردم باید دستگاهها را کمک نمایند. امروز، پرچم اسلام دست شما ملت و دولت است. باید این پرچم را حفظ کنید. با تنازع و کشمکش، این پرچم حفظ نخواهد شد.

فصل بیست و دوم : وحدت

عناوین :
دشمن، اتحاد مردم را هدف گرفته است
امروز مسئله وحدت برای مسلمین یک نیاز قطعی است
مقابله با تفرقه افکنی دشمنان اسلام
راههای مختلف توطئه استعمار
برنامه ریزی دشمن در جهت اختلاف میان شیعه و سنی
طبیعتاً برخی عوامل ضد وحدت وجود دارد که باید با آنها مقابله کرد
وحدت و پایبندی به وظایف خود علاج همه مشکلات کشور است
هم جهتی سه قوه برای ملت ایران یک فرصت است
ایمان، ایثار، دل دادن به مجاهدت، همبستگی و همدلی نقطه ی قوت است