فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

برادران و خواهران سعی کنند انسجام دولت و نظام در سطح عالی حفظ بشود

تاریخ: 2/6/1378
برادران و خواهران سعی کنند انسجام دولت و نظام در سطح عالی حفظ بشود.
بدانید که اگر ما توفیق غلبه بر این مشکلات داشته باشیم - که البته انشاء اللّه به فضل الهی خواهیم داشت - فقط در سایه انسجام و وحدت در سطح عالی نظام و در مسائل عمومی وجود یک اراده جمعی است که دنبال بشود، و همین است که به وحدت عمومی - به معنای مستمر کلمه - منتهی خواهد شد. این که یک عده از این طرف، یک عده از آن طرف، بعضیها به فکر حرف و کار خودشان، یک عده هم باز به فکر حرف و کار خودشان باشند، این نمی شود.
... تقسیم کردن و تجزیه کردن در سطوح عالی نظام، به ضرر نظام تمام خواهد شد، به سود هیچ کس تمام نمی شود، البته به سود دشمن تمام می شود. اگر دشمن زرنگ عاقل داشته باشیم، او فورا سوء استفاده خواهد کرد.
... امروز خوشبختانه مردم ما متحدند. الحمدلله توده مردم - همان طور که بارها ملاحظه کردید و تجربه نشان داده است - متحدند، این اتحاد وقتی تضمین و راسخ و ریشه دار خواهد شد که در سطوح بالا احساس تفکک و جدایی و احیانا خدای نکرده نقار نشود. اگر می خواهید در کارهای خودتان موفق باشید، باید این را رعایت بکنید.

اگر برخوردهای خطی ادامه یابد، اعتماد مردم را از دست می دهیم

تاریخ: 23/5 /1370
آن کسی که به برادر مسلمان خودش، که گرایش و خط سیاسیش با او فرق دارد، اهانت می کند، به او می پرد، علیه او می نویسد و داد سخن می دهد، آیا نمی داند که با این کار چه چیزی از دست خواهد داد شما می خواهید به خیال خودتان برادرتان را اصلاح کنید. آیا آن کسی که این انتقاد و این اعتراض یکسره و مطلق شما را - که غالبا اعتراضها مطلق است - می شنود، او همان برادر شماست برو برادرت را مخفیانه پیدا کن، هرچه می خواهی به او بگو، چرا با این اختلاف افکنی، مردم و مخاطبان عمومی جامعه را دچار تشویش فکری می کنی. اگر برخوردهای خطی ادامه یابد، اعتماد مردم را از دست می دهیم

پرچم اسلام دست شماست. باید این پرچم را حفظ کنید. با تنازع و کشمکش، این پرچم حفظ نخواهد شد

تاریخ: 6/10/1368
همه دستگاهها باید خوب کار کنند و همه مردم باید دستگاهها را کمک نمایند. امروز، پرچم اسلام دست شما ملت و دولت است. باید این پرچم را حفظ کنید. با تنازع و کشمکش، این پرچم حفظ نخواهد شد.