فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

اگر بخواهیم کار دسته جمعی انجام شود، جز با همدلی و همکاری در سطوح بالا امکان ندارد

تاریخ: 20/6/1368
من می خواهم بگویم که برحسب تجربه یی که در کار اجرایی دارم و هشت سال مباشرتاکار اجرایی داشتم و قبل از آن هم از اول انقلاب در امور اجرایی داخل بودم، اگر بخواهیم از لحاظ تشکیلاتی این کار سامان بگیرد و کار اجرایی دسته جمعی انجام شود، جز با همدلی و همکاری در سطوح بالا امکان ندارد. یعنی اگر دونفر آدم صالح که به خودی خود، مِنْ حَیْثُ هُوَ هُوَ صالحند، اما هُمامَعًا آنها اشکال پیدا کند و نتوانند با همدیگر همکاری و معیت داشته باشند، اینها هر چند هم صالح باشند، نمی توانند کار راه ببرند.

کار جمعی و متوازن

تاریخ: 8/6/1384
کار جمعی و متوازن است. از جمله چیزهایی که ما همیشه در طول این چند سال توصیه کرده ایم و صورت هم نگرفته است وتا همین آخر هم مسئولان دولتی به ما شکایت کردند، عدم همکاری در بخش های مختلف و در جاهای حساس است. مثلا بخش های اقتصادی ما با وزارت خارجه ی ما. وزرای خارجه - چه زمان آقای دکتر ولایتی، چه زمان آقای دکتر خرازی - همیشه به من شکایت می کردند که ما با فلان کشور در زمینه ی سیاسی مشکلی داریم، که این مشکل را می توان با یک کار اقتصادی و با محاسبه حل کرد. ولی دستمان خالی است. یک وقت می بینیم بخش اقتصادی ما آمده یک کار اقتصادی کرده که ما اصلا از آن باخبر نشدیم. که اگر باخبر می شدیم، مشکل سیاسی مان را به وسیله ی او حل می کردیم

یک نکته، انسجام و هماهنگی دولت است، و پرهیز از این که بخشی از دولت، بخش دیگری را تضعیف کند

تاریخ: 2/6/1378
یک نکته، انسجام و هماهنگی دولت است، و پرهیز از این که بخشی از دولت، بخش دیگری را تضعیف کند. این مجموعه شما باید واحد باشد. شماها باید به معنای واقعی کلمه با هم همکاری کنید. من نمی گویم شما توقعات بخشی نداشته باشید. یک وقت من به یکی از این آقایانی که توقعات بخشی داشتند و از من چیزی می خواستند، گفتم که من این کار شما را انجام نخواهم داد - یعنی امکان ندارد - اما نفس این تلاش را تحسین می کنم! بنابراین، من فی نفسه از تلاش بخشی گله مند نیستم، اما این تلاش بخشها نباید جداگانه به کلیت و جنبه فرابخشی دولت صدمه یی بزند، یعنی بخشهای مختلف باید رعایت امر را بکنند.
به نظر من، عمده مسئولیت هم در آن قسمتهای ستادی دولت است که عبارت باشد از سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی کشور و بخشهای ستادی که عمدتا هم در شخص رئیس جمهور متمرکز است.
... در دولت، باید رئیس جمهور را محور قرار داد. من همیشه گفته ام که دولت مثل چهارراهی است که رئیس جمهور، مثل فرمانده سر این چهارراه است، وقتی که جلوی یک بخش دست گرفت، آن باید متوقف بشود، تا بخشهای دیگر بتوانند بیایند و حرکت کنند. وقتی اشاره کرد که حرکت کنید، حرکت کنید، یعنی جلوتر نروید و عقب هم نمانید. آنچه را که رئیس جمهور با مشورت، با رعایت جوانب قضیه، با ملاحظه آن چیزهایی که بخشهای مختلف می روند و به عنوان نیازهای مختلف با او در میان می گذارند و نگاه فرابخشی که به طور طبیعی دارد، اولویت تشخیص می دهد، آن باید رعایت بشود.
... اما مساله یی وجود دارد که بالاتر از بخشهای شماست، و آن، مجموعه دولت و امکانات دولت است. با توجه به این محوریت و این انسجام، بایستی بتوانید کار صحیح دولت را پیش ببرید، که آن وقت این نکته سومی است که بر این مترتب می شود، آن، رعایت اولویتهاست.
به نظر من، در دو قسمت بایستی اولویتها را رعایت کنید: یکی در خود برنامه های درون بخشهاست، دیگری برنامه های هر بخشی نسبت به بخش دیگر. ما یک وقت منابع درآمدمان بی حساب است - خیلی خوب - آن جا مثل یک آدم پولدار و اعیان که اگر اسباب بازی بچه اش هم مورد نیازش قرار گرفت، سخاوتمندانه در جیبش دست می کند و برای اسباب بازی پول می دهد. ما الان منابعمان این قدر فیاض نیست، کمبودهای فراوانی در منابع درآمد خودمان داریم.