فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

فصل بیست و یکم : تفاهم مسوؤلین

عناوین :
کار دسته جمعی، جز با همدلی و همکاری در سطوح بالا امکان ندارد
کار جمعی و متوازن
انسجام و هماهنگی ارکان دولت و پرهیز از تضعیف یکدیگر
ضرورت همکاری میان سه قوه
ضرورت حفظ انسجام دولت و نظام در سطح عالی
اگر برخوردهای خطی ادامه یابد، اعتماد مردم را از دست می دهیم
با تنازع و کشمکش، پرچم اسلام حفظ نخواهد شد

اگر بخواهیم کار دسته جمعی انجام شود، جز با همدلی و همکاری در سطوح بالا امکان ندارد

تاریخ: 20/6/1368
من می خواهم بگویم که برحسب تجربه یی که در کار اجرایی دارم و هشت سال مباشرتاکار اجرایی داشتم و قبل از آن هم از اول انقلاب در امور اجرایی داخل بودم، اگر بخواهیم از لحاظ تشکیلاتی این کار سامان بگیرد و کار اجرایی دسته جمعی انجام شود، جز با همدلی و همکاری در سطوح بالا امکان ندارد. یعنی اگر دونفر آدم صالح که به خودی خود، مِنْ حَیْثُ هُوَ هُوَ صالحند، اما هُمامَعًا آنها اشکال پیدا کند و نتوانند با همدیگر همکاری و معیت داشته باشند، اینها هر چند هم صالح باشند، نمی توانند کار راه ببرند.

کار جمعی و متوازن

تاریخ: 8/6/1384
کار جمعی و متوازن است. از جمله چیزهایی که ما همیشه در طول این چند سال توصیه کرده ایم و صورت هم نگرفته است وتا همین آخر هم مسئولان دولتی به ما شکایت کردند، عدم همکاری در بخش های مختلف و در جاهای حساس است. مثلا بخش های اقتصادی ما با وزارت خارجه ی ما. وزرای خارجه - چه زمان آقای دکتر ولایتی، چه زمان آقای دکتر خرازی - همیشه به من شکایت می کردند که ما با فلان کشور در زمینه ی سیاسی مشکلی داریم، که این مشکل را می توان با یک کار اقتصادی و با محاسبه حل کرد. ولی دستمان خالی است. یک وقت می بینیم بخش اقتصادی ما آمده یک کار اقتصادی کرده که ما اصلا از آن باخبر نشدیم. که اگر باخبر می شدیم، مشکل سیاسی مان را به وسیله ی او حل می کردیم