فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

دو شاخص را به عنوان شعار برای خودمان قرار دهیم: وجدان کار و انضباط اجتماعی

دو شاخص را به عنوان شعار برای خودمان قرار دهیم: این دو شاخص، عبارت است از وجدان کار و انضباط اجتماعی . این دو شاخص، برای همه ی ما، در هر جا که هستیم، بسیار مهم است....وجدان کار یعنی اینکه اگر کاری را به عهده گرفتیم و انجام آن را تعهد کردیم آن را خوب و کامل و دقیق و تمام انجام دهیم.... انضباط اجتماعی ، یعنی نظم پذیری در همه ی امور. شما برای اعمال این انضباط، از کارهای کوچک شروع کنید.

کسانی که مسئولیت هایی بر دوش دارند اگر همه وقت خودشان را صرف این مسئولیت بکنند شاید انشاء اللّه بتوانند آن وظیفه را به نحو احسن انجام بدهند

تاریخ: 4/3/1378
هر کسی و در هر سطحی که در این کشور باری بر دوش دارد، وظیفه اش این است که آن بار را - بار خدمت به مردم را - بردارد. من بارها عرض کرده ام، کسانی که مسئولیت هایی بر دوش دارند - مسئولیت های اجرایی و شبیه اجرایی - اگر همه وقت خودشان را صرف این مسئولیت بکنند، شاید انشاء اللّه بتوانند آن وظیفه را به نحو احسن انجام بدهند ، اما اگر چنانچه مقداری از آن وقتی را که برای این کار است به کارهای دیگر مصروف کردند، کارها زمین خواهد ماند.

فصل بیست و یکم : تفاهم مسوؤلین

عناوین :
کار دسته جمعی، جز با همدلی و همکاری در سطوح بالا امکان ندارد
کار جمعی و متوازن
انسجام و هماهنگی ارکان دولت و پرهیز از تضعیف یکدیگر
ضرورت همکاری میان سه قوه
ضرورت حفظ انسجام دولت و نظام در سطح عالی
اگر برخوردهای خطی ادامه یابد، اعتماد مردم را از دست می دهیم
با تنازع و کشمکش، پرچم اسلام حفظ نخواهد شد