فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

لزوم توجه مسئولین به انتقادات و نصایح

تاریخ: 13/3 /1370
مسئولان و کارگزاران کشور باید بدانند و می دانند که توجه به انتقاد و نصیحت، و زدودن معایب و نقایص کارها، و رعایت اصول و موازین نظام اسلامی، و حفظ جهت گیریهای انقلابی، وظیفه یی است که صلاحیت هرمسئولی درجمهوری اسلامی، وابسته به رعایت آن و محترم شمردن آن است

فصل بیستم : وجدان کاری و انظباط

عناوین :
شعار خود را وجدان کار و انضباط اجتماعی قرار دهیم
ضرورت بکارگیری همه توان در انجام بهینه مسئولتها

دو شاخص را به عنوان شعار برای خودمان قرار دهیم: وجدان کار و انضباط اجتماعی

دو شاخص را به عنوان شعار برای خودمان قرار دهیم: این دو شاخص، عبارت است از وجدان کار و انضباط اجتماعی . این دو شاخص، برای همه ی ما، در هر جا که هستیم، بسیار مهم است....وجدان کار یعنی اینکه اگر کاری را به عهده گرفتیم و انجام آن را تعهد کردیم آن را خوب و کامل و دقیق و تمام انجام دهیم.... انضباط اجتماعی ، یعنی نظم پذیری در همه ی امور. شما برای اعمال این انضباط، از کارهای کوچک شروع کنید.