فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

اگر به کمبودهای کاری خودمان نگاه کنیم، خللهایی که در برخی از برنامه های ما هست، خواهیم دید که از کجا داریم چوب می خوریم.

تاریخ: 2/6/1378
اگر ما به کمبودهای کاری خودمان نگاه کنیم، آن خللها و اختلالهایی که در برخی از برنامه های خود ما هست، خواهیم دید که ما از کجا داریم چوب می خوریم.با یک مقدار صرفه جویی بیشتر، با یک مقدار دقت و دلسوزی دستهای عامل و کننده کار، خیلی از این مشکلات بتدریج برطرف می شود.

لزوم توجه مسئولین به انتقادات و نصایح

تاریخ: 13/3 /1370
مسئولان و کارگزاران کشور باید بدانند و می دانند که توجه به انتقاد و نصیحت، و زدودن معایب و نقایص کارها، و رعایت اصول و موازین نظام اسلامی، و حفظ جهت گیریهای انقلابی، وظیفه یی است که صلاحیت هرمسئولی درجمهوری اسلامی، وابسته به رعایت آن و محترم شمردن آن است

فصل بیستم : وجدان کاری و انظباط

عناوین :
شعار خود را وجدان کار و انضباط اجتماعی قرار دهیم
ضرورت بکارگیری همه توان در انجام بهینه مسئولتها