فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

جلوگیری از بروز یکنواختی در انجام کارها

تاریخ: 20/9 /1370
مجموعه هایی که برای هدفی تشکیل می شوند، هرچه عمرشان طولانی تر و تجربه شان بیشتر می شود، با کارها آشناتر می شوند، لیکن یک ضایعه هم وجود دارد که باید از پیش آمدن آن جلوگیری کرد و آن، عادت شدن کار است، یعنی کار را ازحالت انگیزه یی و شوق آمیز و آن تر و تازگی، به حالت یک امر معتاد معمولی وجریانی تبدیل کردن، این خطر بزرگی است. اول که انسان به یک کار می پردازد، طبعا شوق بیشتری دارد و به جزییات آن کار رسیدگی می کند، نباید گذاشت که این شوق تمام بشود و کار حالت یکنواخت بگیرد.

مسئولین اجرایی باید هوشیار و دارای احساس مسئولیت باشند

تاریخ: 1370/10/12
برادران شاغل در دستگاههای اجرایی - منظور من فقط قوه مجریه نیست، دستگاههایی که اجرا دارند، یعنی قوه مجریه، قوه قضاییه، نیروهای مسلح، و کلا کسانی که اجرای کاری به عهده آنهاست - باید سر پست خودشان، بیدار و هوشیار و دارای احساس مسئولیت باشند. فقط خودتان را هم نمی گویم، قُوا أَنْفُسَکُمْ وَ أَهْلِیکُمْ، هم خودتان، هم زیردستهایتان. خودتان را هم نگه دارید، زیر دستهایتان را هم نگه دارید.

اگر به کمبودهای کاری خودمان نگاه کنیم، خللهایی که در برخی از برنامه های ما هست، خواهیم دید که از کجا داریم چوب می خوریم.

تاریخ: 2/6/1378
اگر ما به کمبودهای کاری خودمان نگاه کنیم، آن خللها و اختلالهایی که در برخی از برنامه های خود ما هست، خواهیم دید که ما از کجا داریم چوب می خوریم.با یک مقدار صرفه جویی بیشتر، با یک مقدار دقت و دلسوزی دستهای عامل و کننده کار، خیلی از این مشکلات بتدریج برطرف می شود.