فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

نکاتی در حوزه مدیریت

تاریخ: 13/10/1370
ما باید مواظب خودمان و زیردستهایمان باشیم. باید مواظب باشیم که اولا کار انجام بگیرد، ثانیا درست انجام بگیرد، یعنی غلط و بد انجام نگیرد، محکم انجام بگیرد. گاهی می شود که دو تا چکش باید روی میخ زد، تا محکم بشود، اگر یکی زدی ، این سست کاری است. پس، اولا اصل انجام گرفتن است، ثانیا درجهت بودن و درست بودن است، ثالثا محکم کاری است، رابعا سرعت عمل است. آن وقت شما آقایانی که مراجعه مردمی دارید، یک خامسا هم دارید، و آن گشاده رویی در کار است، چو وا نمی کنی گرهی، خود گره مشو . ممکن است یک نفر به شما مراجعه کند، اما شما نتوانید گرهی از کار او باز کنید. اگر نمی توانید گره او را باز کنید، اقلا با گره افزونی خودتان، گرهی بر کار او اضافه نکنید.

جلوگیری از بروز یکنواختی در انجام کارها

تاریخ: 20/9 /1370
مجموعه هایی که برای هدفی تشکیل می شوند، هرچه عمرشان طولانی تر و تجربه شان بیشتر می شود، با کارها آشناتر می شوند، لیکن یک ضایعه هم وجود دارد که باید از پیش آمدن آن جلوگیری کرد و آن، عادت شدن کار است، یعنی کار را ازحالت انگیزه یی و شوق آمیز و آن تر و تازگی، به حالت یک امر معتاد معمولی وجریانی تبدیل کردن، این خطر بزرگی است. اول که انسان به یک کار می پردازد، طبعا شوق بیشتری دارد و به جزییات آن کار رسیدگی می کند، نباید گذاشت که این شوق تمام بشود و کار حالت یکنواخت بگیرد.

مسئولین اجرایی باید هوشیار و دارای احساس مسئولیت باشند

تاریخ: 1370/10/12
برادران شاغل در دستگاههای اجرایی - منظور من فقط قوه مجریه نیست، دستگاههایی که اجرا دارند، یعنی قوه مجریه، قوه قضاییه، نیروهای مسلح، و کلا کسانی که اجرای کاری به عهده آنهاست - باید سر پست خودشان، بیدار و هوشیار و دارای احساس مسئولیت باشند. فقط خودتان را هم نمی گویم، قُوا أَنْفُسَکُمْ وَ أَهْلِیکُمْ، هم خودتان، هم زیردستهایتان. خودتان را هم نگه دارید، زیر دستهایتان را هم نگه دارید.