فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

آقایان وزرا و مسئولان بالای کشور در فعالیتها و تلاشهای اقتصادی شخصی و گروهی، مطلقا وارد نشوند

تاریخ: 8/6/75
به نظر من، آقایان وزرا و مسئولان بالای کشور بخصوص، اگر بخواهند از این دغدغه های گوناگون، خودشان را خلاص بکنند و این خدمت بزرگ و خالص و خوبی که ارایه می دهند، بی هیچ دغدغه و اشکال، در نامه عمل خودشان ثبت کنند و برای این کشور، انشاء اللّه مستدام بدارند، راهش این است که در فعالیتها و تلاشهای اقتصادی شخصی و گروهی، مطلقا وارد نشوند.
... مدیران کشور، به فکر نباشند که آینده خودشان را تامین بکنند. همه چیز، به دست خداست. اداره زندگی و ادامه آن هم، به دست خداست.
... در فعالیتهای اقتصادی، هر چه که خودتان را دور نگه دارید و پرهیز کنید، به نفع شما و کارتان و به نفع کشور است، بلکه به نظر من، از هر کاری به غیر از آن کار ویژه خودتان، اجتناب کنید، برای این که بتوانید کار خودتان را انجام بدهید.

فصل نوزدهم : نظارت بر زیر مجموعه و زدودن نواقص

عناوین :
مراقبت مستمر مسئولان بر زیر مجموعه خود
سه نکته مهم در مدیریت
به مراقبت نسبت به محوطه کار و تشویق و تنبیه، خیلی اهمیت بدهید
نکاتی در حوزه مدیریت
جلوگیری از بروز یکنواختی در انجام کارها
مسئولین اجرایی باید هوشیار و دارای احساس مسئولیت باشند
لزوم توجه مسئولین به انتقادات و نصایح

اگر یک مدیر بخواهد حیطه ی کار خود را سلامت نگه بدارد، باید تا پایین ترین رده ای را که در انجام کار تاثیر دارد، مراقبت کند

تاریخ: 12/5/1372
با تجربه ای که در کار اجرایی در طول چندین سال پیدا کرده ام، به این نتیجه رسیده ام که، اگر یک مدیر بخواهد حیطه ی کار خود را سلامت نگه بدارد، باید تا پایین ترین رده ای را که در انجام کار تاثیر دارد، مراقبت کند. نمی شود بگوییم: ما حالا یک وزیر خوب را اینجا گذاشتیم، همه چیز تمام شد. نه، آن وزیر هم باید معاونین خوبی بگذارد، مدیران خوبی را باید بگمارد، مسئولین بخشهای خوبی را باید بگمارد. البته، کار هر چه سنگین تر است، معیارها بالاتر است. توقعی که در مسئول بالا هست، از مسئول درجه ی دو نیست. اما صلاح و امنت و شناختن کار و علاقه به انجام کار و رعایت تقوا و طهارت در همه ی رده ها، لازم است.
بنده بارها به مسئولین مختلف کشور، در جاهای مختلف، عرض کرده ام. من می گویم: مردم فلان شهر یا فلان روستای دور افتاده ی کشور، نظام را در چهره ی همان بخشدار یا رئیس پاسگاه نیروی انتظامی یا آن مسئول مربوطه مشاهده می کنند. برای آنان، رئیس جمهور و وزیر و رئیس و معاون و همه، همین است که با او مواجه است. اگر او سالم باشد، امین باشد، مردمدار باشد، دلسوز باشد، نشان این است که کل تشکیلات دولت این گونه است. و اگر خدای ناکرده، قدم را کج بردارد، او مقایسه می کند، و نمی شود جلو مقایسه اش را گرفت.